2015/07/09 Nové číslo 7-8

 

 

2014/12/01 PREDPLATNÉ 2015


2013/01/11 Krásy Slovenska elektronicky

Vyskúšajte si elektronickú verziu časopisu

Staršie novinky >

Vyberáme z archívu

Čo písali Krásy Slovenska v roku 1990

Rok 1990 začal v našej spoločnosti písať úplne novú kapitolu, ktorej začiatok sme si pripomenuli vlani v novembri oslavami 25. výročia Nežnej revolúcie. Aj úvodník druhého čísla časopisu Krásy Slovenska mal aktuálny názov Václav Havel z vôle ľudu prezidentom Československa a šéfredaktor M. Kubiš v ňom novému prezidentovi blahoželal k zvoleniu a vyjadril nádej, že „po rokoch deštrukcie politických, hospodárskych a morálnych hodnôt bude náš život opäť slobodný. Príroda bude prírodou, práca prácou a človek človekom. Dnes stelesňujete, pán prezident, nádeje všetkých českých a slovenských občanov na život v demokratickom a slobodnom štáte“. Dnes už vieme, že táto nádej v súvislosti s Václavom Havlom v spoločnom štáte Čechov a Slovákov vydržala len dva roky. A či sa neskôr naplnila v našom samostatnom štáte, to už nechám na posúdenie každému z vás... 

Zmes lesných a nelesných druhov

Druhová rozmanitosť živočíchov Bielych Karpát je primárne podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a pôdno-klimatickými pomermi, od ktorých závisí priestorové rozloženie rastlinných spoločenstiev. Tie vytvárajú pestrú mozaiku, na ktorej vzniku sa výrazne podieľal aj človek (výruby, vypaľovanie, pastva, orba).   

Kvetnaté bielokarpatské lúky

Keď botanici počujú názov Biele Karpaty, väčšine z nich sa v mysli popri výraznej spomienke na dávny výlet na Vršatec vybaví obrázok krásne rozkvitnutej orchideovej lúky. Tieto druhovo mimoriadne pestré biotopy, unikátne v celoeurópskom meradle, sa na moravskej i slovenskej strane pohoria dosiaľ zachovali v pomerne veľkom rozsahu, hoci ich rozloha predstavuje len zlomok niekdajšej výmery.  

Náhodná fotka z galérie

kamzik-bratislava.jpg
Galéria: Slovensko
Lokalita: Slovensko
Rok: 2014
Autor: archív, redakcia Krásy Slovenska
Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk