2015/05/06 Nové číslo 5-6

 obalka-ks-5-6-2015-web-mini.jpg

V predaji 

 

2015/05/06 Knižná novinka

putnicketrasy-male.jpg

2014/12/01 PREDPLATNÉ 2015


Staršie novinky >

Vyberáme z archívu

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač ležia nad údolím Hrona v západnej časti Zvolenskej kotliny medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Otvorená poloha, príjemná klíma a unikátne prírodné zdroje ich zaraďujú medzi optimálne slovenské kúpele na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Kúpele Sliač ako jediné na Slovensku na liečbu používajú prírodný žriedlový plyn.   

Zmes lesných a nelesných druhov

Druhová rozmanitosť živočíchov Bielych Karpát je primárne podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a pôdno-klimatickými pomermi, od ktorých závisí priestorové rozloženie rastlinných spoločenstiev. Tie vytvárajú pestrú mozaiku, na ktorej vzniku sa výrazne podieľal aj človek (výruby, vypaľovanie, pastva, orba).   

Sandbersko-pajštúnsky geopark

Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG) je zatiaľ posledný z realizovaných geoparkov na Slovensku. Nachádza sa v južnej časti Malých Karpát v geologicky mimoriadne atraktívnom prostredí Devínskej Kobyly a Borinského krasu. S mnohými unikátnymi fenoménmi tohto prírodného múzea súvisí aj logo geoparku, ktoré ukrýva určitú symboliku. Ak si návštevník zapamätá aspoň jej časť, získa nové vedomosti a určite si viac uvedomí výnimočnosť tohto územia. 

Náhodná fotka z galérie

kostol-sv-micaha-klizklizske-hradiste.jpg
Galéria: Slovensko
Lokalita: Slovensko
Rok: 2014
Autor: archív, redakcia Krásy Slovenska
Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk