Dolné Ponitrie

Číslo: 2009/86/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Región Strana: 10
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek: Zuzana Kollárová

Dolné Ponitrie leží v juhozápadnej časti Slovenska v bezprostrednej blízkosti rieky Nitra, ktorej dolný tok dal priľahlému územiu aj jeho názov. Nitra preteká naprieč týmto regiónom od severu na juh a pri Apálskom ostrove neďaleko Komárna ústi do Váhu. Na tomto mieste sa nachádza aj najjužnejší a najnižší bod celého územia (108 m). Západnú hranicu regiónu tvorí Váh a východný okraj lemuje Žitava. Severná hranica je zároveň administratívnou hranicou okresu Nové Zámky, ktorý s rozlohou 1 347 km2 patrí medzi najväčšie okresy na Slovensku. Okolie Nových Zámkov má prevažne rovinatý charakter. Nachádza sa na Podunajskej rovine, ktorá na severovýchode regiónu prechádza do Podunajskej pahorkatiny. Napriek prevahe poľnohospodárskej pôdy sa tu vyskytuje množstvo prírodovedne zaujímavých a chránených území.

stara-nitra-6a.jpg

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk