Čarovný svet jaskýň, Turistický atlas Slovenska, Mapa Vršatca a Súľovských vrchov

Čarovný svet jaskýň Sprístupnené jaskyne v Slovenskej republike ako súčasť svetového dedičstva Pri príležitosti desiateho výročia zapísania jaskýň Slovenského krasu a piateho výročia zapísania Dobšinskej ľadovej jaskyne v Slovenskom raji do svetového Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO vydala Slovenská správa jaskýň reprezentačnú publikáciu sprístupnených jaskýň ako súčasti svetového dedičstva. V popredí záujmu slovenských a zahraničných návštevníkov Slovenska sú jaskyne Domica, Jasovská jaskyňa, Gombasecká jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa v Gemeri a Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji. Každá z týchto jaskýň je svojím spôsobom jedinečná a niečím výnimočným sa odlišuje od ostatných. Všetky však majú niečo spoločné – ako národné prírodné pamiatky Slovenskej republiky a súčasť svetového dedičstva si zasluhujú nielen obdiv, ale aj ochranu. V plnofarebnej obrazovej publikácii sa dozviete nové a zaujímavé poznatky o spomínaných piatich sprístupnených jaskyniach. Jej autori odhalia mnohé krásne tajomstvá ukryté v kvapľových či ľadových palácoch. Texty sú v slovenskom, anglickom, poľskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Ku každej jaskyni je priložených množstvo farebných fotografi í so slovenskými a s cudzojazyčnými textami. Pre tých, ktorí už spomínané jaskyne navštívili, sa kniha môže stať trvalou spomienkou na podzemné krásy a nevšedné zážitky spojené s ich návštevou. Pre ostatných nech je pozvánkou na návštevu a prehliadku podzemných krás na vlastné oči. Turistický atlas Slovenska Najpodrobnejší ucelený atlas Slovenskej republiky Vojenský kartografický ústav, a. s., Harmanec vydal dosiaľ najpodrobnejší ucelený Turistický atlas Slovenska. Vyšiel v mierke 1 : 50 000 a obsahuje kompletný súbor 58 turistických máp z celého územia Slovenskej republiky na vymeniteľných listoch. Jednotlivé listy s rozmermi 24 a 33 cm sú založené v zaraďovači a kartónovej škatuli. Atlas obsahuje kompletné turistické a cyklistické trasy, lyžiarske trate a zjazdové svahy vrátane informácií o turistike a cykloturistike na Slovensku. Mapy obsahujú súradnicový systém WGS-84, ktorý podporuje aj prístroje GPS. Mapová časť atlasu sa nachádza na 372 stranách (186 listov), textová časť spolu s registrom na 44 stranách. Mapové kresby majú na každej strane listu prekryt. Založenie listov do zaraďovača umožňuje jednoduché vyberanie jednotlivých listov a ich použitie v teréne. Rovnako pohodlná je aj výmena listov za listy s aktualizovaným obsahom. K atlasu patrí plastové puzdro so šnúrkou na uloženie vybraných listov a ich použitie počas turistickej akcie v teréne. VKÚ do budúcnosti počíta s možnosťou dokupovania a výmeny listov s priebežne realizovanou aktualizáciou obsahu. Vršatec Súľovské vrchy Turistická mapa 1:50 000 Na knižnom trhu sa objavila ďalšia turistická mapa, ktorou vydavateľstvo SCHOCart predstavuje pohraničné územie medzi Slovenskom a Českou republikou. Názov mapy však celkom nevystihuje územie, ktoré pokrýva, pretože zobrazuje aj ďalšie orografické jednotky: časť Bielych Karpát, Javorníky, Považské podolie a časť Strážovských vrchov. V záhlaví mapy uvedený skrátený názov Vršatec predstavuje Vršatské bradlá, ktoré sú jedinečnou, veľmi úzkou geologickou jednotkou karpatského oblúka. Práve pre jej výnimočnosť sa na tomto území vyskytuje toľko chránených jednotiek so zaujímavými geologickými, paleontologickými a geomorfologickými ukážkami a s významnými druhmi flóry a fauny. Súľovské vrchy tiež upútajú osobitným charakterom podmieneným zriedkavou geologickou štruktúrou predovšetkým Súľovských skál so Súľovskou kotlinou. Táto turistická oblasť oplýva zaujímavými prírodnými výtvormi, ako sú: skalné mesto s hradom Súľov, Gotická brána, Šarkania diera, Hlbocký vodopád a iné. Impozantná je Manínska tiesňava a Kostolecká tiesňava. Pohľadová mapa na zadnej strane je vítaným doplnkom celej publikácie. Aj keď najatraktívnejšie prírodné pozoruhodnosti poskytujú „Vršatec a Súľovské vrchy”, pre turistov je zaujímavé celé územie zobrazené na mape.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk