4. Medzinárodný zimný zraz turistov a 40. Slovenský zimný zraz turistov v Dolnom Kubíne

Číslo: 2005/82/11-12 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: KST Strana: 62
Autor: Juraj Štefák
Autor fotiek: Ladislav Khandl a Pavol Papp
4. Medzinárodný zimný zraz turistov a zároveň jubilejný 40. Slovenský zimný zraz turistov sa uskutoční v prekrásnom a turisticky veľmi atraktívnom prostredí Oravy. Dolný Kubín je vďaka polohe medzi horami výborným nástupným miestom na pešie i bežkárske túry. Trasy budú pripravené nielen pre rekreačných bežkárov a „tomíkov”, ale aj pre náročných a kondične dobre pripravených turistov. Kraľovať bude hrebeň Oravskej Magury, ktorý možno absolvovať v dvoch etapách. Kto ešte neabsolvoval peší zimný výstup na Veľký Choč, bude mať jedinečnú príležitosť. Túry sa väčšinou končia v Dolnom Kubíne alebo v jeho blízkosti. Organizátor: z poverenia Ústrednej rady KST Klub slo- venských turistov Orava Dolný Kubín a mesto Dolný Kubín v spolupráci s RR KST Orava. Termín a miesto zrazu: 26. až 29. január 2006 v Dolnom Kubíne a blízkom okolí. Účasť na zraze: každý záujemca, ktorý včas odošle prihlášku a uhradí poplatky. Prezentácia: Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Dolnom Kubíne, Námestie slobody na sídlisku Bysterec. Treba predložiť doklad o zaplatení účastníckeho poplatku, preukaz člena KST a doklad o totožnosti. Ubytovanie: v triedach ZŠ – vo vlastnom spacom v triedach ZŠ – vo vlastnom spacom príslušenstve, internátoch stredných škôl a individuálne objednaných penziónoch a hoteloch. Zimné táborenie: v prípade záujmu bude zriadený zimný tábor na vrchu Kuzmínovo nad centrom mesta (v blízkosti horského hotela). Stravovanie: školské a internátne jedálne po predchádzajúcom objednaní v záväznej prihláške. Na stravovanie možno využiť i početné reštauračné zariadenia v meste. Prihlášky: vyplnenú záväznú prihlášku so zoznamom účastníkov a s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku, poplatku za ubytovanie, príp. stravovanie treba zaslať do 10. januára 2006 na adresu KST Orava Dolný Kubín – zimný zraz, Matúškova 32, 026 01 Dolný Kubín. Slávnostné otvorenie zrazu: 26. januára 2006 o 19.30 hod. v MsKS. Slávnostné ukončenie zrazu: 29. januára 2006 o 19.30 hod. v MsKS, od 20.00 hod. diskotéka pre mládež v škole v susedstve MsKS, resp. Vibramový bál pre dospelých v MsKS. Účastnícky poplatok: člen KST, KČT a PTTK 150 Sk (250 Sk), nečlen 250 Sk (350 Sk), člen KST do 18 rokov 100 Sk (150 Sk), nečlen do 18 rokov 150 Sk (290 Sk), vedúci TOM 100 Sk. Ceny uvedené pred zátvorkou platia do 10. januára 2006, po tomto termíne platia ceny uvedené v zátvorkách. Doprava: vlakom, autobusom alebo vlastným dopravným prostriedkom. Pri ceste vlakom možno vystúpiť v oboch železničných staniciach (hlavnej i zastávke), pričom vzdialenosť do miesta prezentácie nepresahuje 1 km. Autobusom na zastávke Bysterec pri doprave od Kraľovian, alebo Aleja slobody pri doprave od Ružomberka. Tiež možno vystúpiť pred železničnou stanicou. Pri doprave vlastnými prostriedkami možno zaparkovať na Námestí slobody v Dolnom Kubíne, kde bude prezentácia v MsKS (v mestskom slangu KRT). Informácie: tel. 043/58 64 758 (v pracovnom čase), Juraj Štefák 0903 543 046, Dušan Križo 0905 356 866, stefak.juraj@pobox.sk

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk