Od dubín k smrečinám

Číslo: 2011/88/11-12 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Objavujeme pralesy Strana: 28
Autor: Marián Jasík a Pavol Polák
Autor fotiek: Marián Jasík

Pestré prírodné podmienky a ve¾ké rozpätie nadmorskej výšky (355 – 2 043 m) v Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme podmienili existenciu rôznorodých lesných spoloèenstiev. Prirodzené lesy sa miestami zachovali takmer vo všetkých vegetaèných stupòoch – od dubín po smreèiny. Okrem nich možno na ïalších dvadsiatich piatich lokalitách nájsť menšie zvyšky pralesov s celkovou výmerou takmer 320 ha.

img-9120.jpg

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk