Chodník Jurka Szomolányiho

Číslo: 2005/82/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Značkovanie Strana: 62
Autor: Arnošt Guldan
Autor fotiek:
Začiatkom júna slávnostne otvorili turistický značkovaný chodník pomenovaný po významnom telovýchovnom nadšencovi a neúnavnom značkárovi Jurajovi Szomolányim. Chodník, ktorého dĺžka je takmer 20 km, vedie od Nemocnice Ministerstva obrany SR v Bratislave cez Marianku, Borinku a Pajštún na Košarisko. Pomenovaním červeno značkovaného chodníka, hojne navštevovaného najmä bratislavskými turistami, slovenskí turisti – značkári pri príležitosti stého výročia narodenia Juraja Szomolányiho vyjadrili úctu tomuto vzácnemu človeku. Juraj Szomolányi sa narodil 24. februára 1905. Už v rannom veku sa stal sirotou a životom sa prebíjal veľmi ťažko. Všetky prekážky však prekonával statočne. Od roku 1932 pôsobil v Senci ako siedmy zamestnanec Slovenských elektrární. Podieľal sa na elektrifikácii dedín a miest západného Slovenska a v roku 1945 sa vďaka odbornosti, pracovitosti a spoľahlivosti stal správcom elektrárne v Senci. Už ako 17-ročný mládenec sa zapojil do telovýchovného hnutia, bol nadšeným propagátorom Sokola. V rokoch 1932 až 1938 bol starostom Sokolskej jednoty v Senci, čo sa mu takmer stalo osudným. V roku 1938 musel pred príchodom maďarských okupantov zo Senca utiecť s celou rodinou. Po roku 1949 sa zapojil do turistiky a od roku 1952 sa jeho srdcovou záležitosťou stalo značkovanie turistických chodníkov. Bol organizátorom a spoluzakladateľom modernej etapy rozvoja turistického značkovania na Slovensku, ktorú poznamenala nová organizačná štruktúra značkárskych kolektívov a prepracovaná značkárska metodika. Vyznačkoval stovky kilometrov turistických chodníkov. Bol predsedom krajskej značkárskej komisie a desať rokov predsedom úseku značkovania Výkonného zväzu turistiky s celoslovenskou pôsobnosťou. Juraj Szomolányi mal prirodzenú autoritu. Vďaka skromnosti, pracovitosti, cieľavedomosti a vystupovaniu bol vzorom pre ostatných. Okrem značkovania bol činný aj literárne, bol spracovateľom turistického obsahu príručnej turistickej mapy Malé Karpaty a podieľal sa na tvorbe Turistického sprievodcu ČSSR. Do značkárskej evidencie zaviedol spôsob označovania turistických značkovaných chodníkov, ktorý sa používa dodnes na Slovensku i v Českej republike. Obetavú a záslužnú prácu Juraja Szomolányiho v turistike ocenili vyznamenaním Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy I. stupňa a Tyršovou a Chaloupeckého medailou. Bol držiteľom najvyššieho značkárskeho ocenenia, zlatého Odznaku turista značkár. Juraj Szomolányi bol aktívny v turistickom značkovaní do posledných dní svojho plodného života.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk