Jubilant Miroslav Herchl

Číslo: 2005/82/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: KST Strana: 63
Autor:
Autor fotiek:
Dňa 5. júla 2005 vstúpil do klubu šesťdesiat- nikov Ing. Miroslav Herchl, predseda Klubu slovenských turistov. Ako martinský rodák začínal s organizovanou turistikou už ako stredoškolák v turisticky silnom regióne Turiec. Turistike ostal verný aj počas vysokoškolského štúdia v Prahe a na organizovaní turistických podujatí pre študentov sa podieľal aj ako odborný asistent počas pôsobenia v Bratislave. Od roku 1974 sa usadil v Piešťanoch ako zamestnanec Atómových elektrární Bohunice, kde ako člen a dlhoročný predseda OKST TJ Atóm okolo seba zoskupil silnú skupinu turistov orientovaných predovšetkým na výkonnostnú turistiku. Od roku 1990 je predsedom RR KST v Trnave a dušou a organizátorom známych podujatí, akým je napríklad Diaľkový pochod Jesenným Považským Inovcom (v roku 2004 už 32. ročník) alebo v tomto roku jubilejný 30. ročník zimného prechodu Považským Inovcom. Je cvičiteľom turistiky I. triedy, inštruktorom pešej, lyžiarskej a vysokohorskej turistiky, lektorom kurzov a seminárov, nositeľom titulu Majster turistiky, držiteľom Verejného uznania III. stupňa za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy (v roku 1988), Strieborného odznaku KST (v roku 1995) a Zlatého odznaku TOM KST (v roku 1997). V roku 1990 stál pri zakladaní KST a spoluvytváral jeho organizačné a programové východiská, neskôr aj ako predseda organizačnej komisie a podpredseda KST. Publikuje články, fotografie a rozhovory z oblasti turistiky, cestovného ruchu a miestopisu v rozhlase, televízii a periodickej tlači. Podieľal sa na organizácii regionálnych, celoslovenských i medzinárodných podujatí. V roku 1997 bol predsedom organizačného štábu 44. slovenského zrazu turistov Trnava – Buková v Malých Karpatoch a v tom istom roku podpredsedom svetového stretnutia mládeže FICC v Piešťanoch. Vo funkcii predsedu KST je od roku 2002. Z titulu svojej funkcie aktívne zastupuje KST a Slovensko v medzinárodných turistických organizáciách EWV, NFI, FICC a IVV. Všetci, ktorí jubilanta poznajú, oceňujú nielen jeho aktivitu, zápal a nadšenie pre dobrú vec, ale aj jeho vľúdnosť, nekonfliktnú povahu a ďalšie charakterové vlastnosti. K početným gratulantom sa pripájajú aj jeho spolupracovníci, priatelia, známi a redakcia časopisu Krásy Slovenska.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk