Záhorie a Vysoké Tatry

Číslo: 2005/82/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Nové knihy Strana: 31
Autor: Silvia Seitzová, Marianna Lázničková
Autor fotiek:
Turistická mapa 1:50 000 Vydavateľstvo SCHOCart pokračuje vo vydávaní turistických máp cieľom postupne ponúknuť mapy celého územia Slovenska a nevyhýba sa ani oblastiam, ktoré nie sú celkom pokryté sieťou turistických značkovaných trás. Nová mapa zahŕňa veľkú časť územia, ktoré spadá do Vojenského obvodu Záhorie, a preto hustejšie značkované chodníky možno nájsť len v priľahlých Malých Karpatoch, ktoré zasahujú do mapy na východe. Mapa zobrazuje prevažne terén s nevýraznou vertikálnou členitosťou, čo je charakteristické pre Borskú nížinu, ktorá zaberá jej veľkú časť. Súčasťou Borskej nížiny je CHKO Záhorie s typickými pieskovými presypmi a borovicovými lesmi, so vzácnymi druhmi vtáctva a s chráneným druhom flóry. Napriek zdanlivo jednotvárnemu reliéfu zobrazené územie poskytuje veľa prírodných zaujímavostí (napr. v povodí Moravy, ktorým vedie náučný chodník). Sever mapy vypĺňa Chvojnická pahorkatina a západná časť mapy spadá do susednej Českej republiky a Rakúska. Spracovanie mapy je rovnaké ako pri predchádzajúcich, už publikovaných mapách vydavateľstva SCHOCart. Na zadnej strane sú užitočné stručné informácie so zameraním na vytypované lokality. Mapa Záhorie – Senica pomáha orientovať sa aj na území, ktoré turisti vyhľadávajú zriedkavejšie. Určite sa však uplatní nielen na domácom trhu, ale aj v priľahlom zahraničí. Vysoké Tatry Tatranské doliny v zrkadlení času Vydavateľstvo I & B z Tatranskej Lomnice prinieslo v tomto roku na knižný trh publikáciu Tatranské doliny v zrkadlení času, ktorá svojím obsahom nadväzuje na Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na tatranské vrcholy (rok 2003) a Od ohnísk a kolíb po tatranské osady (rok 2004). Z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier sa obojstranne, k severu juhu, oddeľujú členité rázsochy, ktoré svojimi ramenami uzatvárajú množstvo dolín s vedľajšími dolinkami a kotlami. Každá z týchto dolín či doliniek je iná a každá z nich vstúpila za iných okolností aj do dejín ľudského rodu. Žiaľ, prvé kontakty človeka s Vysokými Tatrami už nie je možné zrekonštruovať. Doteraz najstaršia ľudská stopa, zanechaná priamo v tomto pohorí, sa našla vo Veľkej Studenej doline. Horolezci tu náhodne objavili medenú sekerku, ktorú zanechal jej dávny majiteľ pred 4 000 rokmi. Zrejme nebol prvým návštevníkom týchto končín... Určite však vieme, že ho nasledovali mnohí ďalší. Popri lovcoch začali do dolín prenikať bylinkári, hľadači pokladov, baníci, pastieri a iní hospodárski exploatátori. Ich činnosť zanechala na krehkej tatranskej prírode nežiaduce stopy. Postupne sa vzťah človeka k prírode menil. Už v 16. storočí začali do Tatier prichádzať vedci a turisti, ktorých vtedy nazývali „naturae admiratores“ – obdivovatelia prírody. A tak časom popri pastierskych a baníckych cestičkách vznikali aj nové turistické chodníky, budovali sa útulne a chaty. Postupne sa menili vlastníci dolín a bývalí hospodári odišli z dolín sklamaní neúspechom, alebo tak museli urobiť po uzákonení Tatranského národného parku. Opis prírody a dejín poznávania tatranských dolín sa zameriava na pätnásť dolín slovenskej časti Vysokých Tatier. V poslednej kapitole sú lexikálnym spôsobom spracované všetky doliny Vysokých Tatier na našom území. Texty ilustruje množstvo archívnych záberov a farebné fotografie I. Bohuša ml., ktoré vykresľujú krásu prostredia, v ktorom sa príbehy odohrávali. Cena: 590 Sk

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk