Záhorie a Vysoké Tatry

Číslo: 2005/82/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Nové knihy Strana: 31
Autor: Silvia Seitzová, Marianna Lázničková
Autor fotiek:
Turistická mapa 1:50 000 Vydavateľstvo SCHOCart pokračuje vo vydávaní turistických máp cieľom postupne ponúknuť mapy celého územia Slovenska a nevyhýba sa ani oblastiam, ktoré nie sú celkom pokryté sieťou turistických značkovaných trás. Nová mapa zahŕňa veľkú časť územia, ktoré spadá do Vojenského obvodu Záhorie, a preto hustejšie značkované chodníky možno nájsť len v priľahlých Malých Karpatoch, ktoré zasahujú do mapy na východe. Mapa zobrazuje prevažne terén s nevýraznou vertikálnou členitosťou, čo je charakteristické pre Borskú nížinu, ktorá zaberá jej veľkú časť. Súčasťou Borskej nížiny je CHKO Záhorie s typickými pieskovými presypmi a borovicovými lesmi, so vzácnymi druhmi vtáctva a s chráneným druhom flóry. Napriek zdanlivo jednotvárnemu reliéfu zobrazené územie poskytuje veľa prírodných zaujímavostí (napr. v povodí Moravy, ktorým vedie náučný chodník). Sever mapy vypĺňa Chvojnická pahorkatina a západná časť mapy spadá do susednej Českej republiky a Rakúska. Spracovanie mapy je rovnaké ako pri predchádzajúcich, už publikovaných mapách vydavateľstva SCHOCart. Na zadnej strane sú užitočné stručné informácie so zameraním na vytypované lokality. Mapa Záhorie – Senica pomáha orientovať sa aj na území, ktoré turisti vyhľadávajú zriedkavejšie. Určite sa však uplatní nielen na domácom trhu, ale aj v priľahlom zahraničí. Vysoké Tatry Tatranské doliny v zrkadlení času Vydavateľstvo I & B z Tatranskej Lomnice prinieslo v tomto roku na knižný trh publikáciu Tatranské doliny v zrkadlení času, ktorá svojím obsahom nadväzuje na Rozprávanie o názvoch a prvých výstupoch na tatranské vrcholy (rok 2003) a Od ohnísk a kolíb po tatranské osady (rok 2004). Z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier sa obojstranne, k severu juhu, oddeľujú členité rázsochy, ktoré svojimi ramenami uzatvárajú množstvo dolín s vedľajšími dolinkami a kotlami. Každá z týchto dolín či doliniek je iná a každá z nich vstúpila za iných okolností aj do dejín ľudského rodu. Žiaľ, prvé kontakty človeka s Vysokými Tatrami už nie je možné zrekonštruovať. Doteraz najstaršia ľudská stopa, zanechaná priamo v tomto pohorí, sa našla vo Veľkej Studenej doline. Horolezci tu náhodne objavili medenú sekerku, ktorú zanechal jej dávny majiteľ pred 4 000 rokmi. Zrejme nebol prvým návštevníkom týchto končín... Určite však vieme, že ho nasledovali mnohí ďalší. Popri lovcoch začali do dolín prenikať bylinkári, hľadači pokladov, baníci, pastieri a iní hospodárski exploatátori. Ich činnosť zanechala na krehkej tatranskej prírode nežiaduce stopy. Postupne sa vzťah človeka k prírode menil. Už v 16. storočí začali do Tatier prichádzať vedci a turisti, ktorých vtedy nazývali „naturae admiratores“ – obdivovatelia prírody. A tak časom popri pastierskych a baníckych cestičkách vznikali aj nové turistické chodníky, budovali sa útulne a chaty. Postupne sa menili vlastníci dolín a bývalí hospodári odišli z dolín sklamaní neúspechom, alebo tak museli urobiť po uzákonení Tatranského národného parku. Opis prírody a dejín poznávania tatranských dolín sa zameriava na pätnásť dolín slovenskej časti Vysokých Tatier. V poslednej kapitole sú lexikálnym spôsobom spracované všetky doliny Vysokých Tatier na našom území. Texty ilustruje množstvo archívnych záberov a farebné fotografie I. Bohuša ml., ktoré vykresľujú krásu prostredia, v ktorom sa príbehy odohrávali. Cena: 590 Sk

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk