Čo písali Krásy Slovenska v roku 1932

V druhom decéniu vydávania časopisu Krásy Slovenska sa začalo úvodníkom s názvom Len ďalej!. Bola to výzva Klubu československých turistov s cieľom „nezastať, vytrvať a pokračovať vo vykonanej práci. V prvom desaťročí sa postavilo vydávanie časopisu na pevnú postať, ktorú rozširujeme, chcejúc sa presvedčiť o ozajstnosti budovania”. Jedenásty ročník redigoval Miloš Janoška a Oldřich Nuska, ktorí sa však v závere roka vzdali ďalšej práce, a tak sa redakcia časopisu Krásy Slovenska presťahovala z Liptovského Mikuláša do Starého Smokovca. V roku 1932 okrem prvého čísla vyšli aj tri dvojčísla a jedno trojčíslo. V minulej časti seriálu som konštatoval, že desiaty ročník zaujal stabilnou obsahovou a grafickou podobou a regionálne dosiaľ najvyváženejšou štruktúrou jednotlivých príspevkov. Tento ročník bol z tohto pohľadu o niečo slabší. Nemal už takú pestrosť tém ako predchádzajúce ročníky, hoci grafikou, estetikou a kvalitou fotografického materiálu za nimi nijako nezaostával.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk