Horné Záhorie

Horné alebo aj severné Záhorie vypĺňa územie na krajnom západe Slovenska. Je takmer totožné s okresom Skalica, ktorý patrí do Trnavského kraja. Jeho súčasťou sú mestá Skalica, Holíč a Gbely, v ktorých žijú viac ako dve tretiny obyvateľov tohto regiónu. Na západe ho ohraničuje rieka Morava, ktorá v tejto časti zároveň tvorí hranicu s Českou republikou.

Územím horného Záhoria v minulosti viedla obchodná trasa, ktorá spájala Čechy a Moravu s Uhorskom. Hoci je dodnes známa ako Česká cesta, v skutočnosti bola európska a spájala Porýnie s Balkánom a vtedajším Konštantínopolom. Pri ceste vznikali hostince a trhoviská a usádzali sa remeselníci či obchodníci, takže postupne sa tu vytvorila pestrá etnická a religiózna štruktúra obyvateľstva. V súčasnosti je obyvateľstvo horného Záhoria takmer čisto slovenské a ostatné národnosti tvoria málopočetnú rozptýlenú menšinu. Z konfesionálneho hľadiska patria obyvatelia Skalicka a Holíčska prevažne k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Jedným z najstarších dokladov kresťanstva nielen na tomto území, ale aj v rámci celého Slovenska je predrománsky Kostol sv. Margity stojaci v poli neďaleko Kopčian. Kostol pochádza pravdepodobne z 9. storočia a vznikol ako súčasť veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach. 

 skalicazkalvarie03-web.jpg

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Ľudové cintoríny Radislav Orávik

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk