Novoročný editoriál

Číslo: 2005/82/1-2 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Editoriál Strana: 3
Autor: Daniel Kollar
Autor fotiek:

Milí čitatelia!

Rok sa zišiel s rokom a je tu prvé číslo osemdesiateho druhého (pre vydavateľstvo DAJAMA druhého) ročníka časopisu Krásy Slovenska. Pred rokom, keď sme začínali s jeho vydávaním, sme sľúbili, že budeme pokračovať v obsahovom zameraní časopisu a že nadviažeme na všetko pozitívne v jeho doterajšom vývoji. Načrtli sme, že postupne predstavíme zaujímavé prírodné lokality a kultúrno-historické pamiatky a že okrem pešej turistiky sa budeme viac venovať aj iným formám aktívneho pobytu v prírode, medzi ktoré patrí napríklad cykloturistika, vodná turistika, lyžovanie alebo vysokohorská turistika. Predpovedali sme dynamickejšie prvky vo vizuálnej podobe časopisu, plnú farebnosť, informačnú bohatosť a grafickú pestrosť. Práve z týchto dôvodov sme do minulého čísla vložili dotazník, v ktorom sme boli zvedaví na vaše názory súvisiace s kvalitou a so smerovaním časopisu. Odozva nás milo prekvapila. Už na sklonku minulého roka nám pošta doručila viac ako 500 vyplnených dotazníkov a stále pribúdali ďalšie a ďalšie. Všetky odpovede spracúvame a v čísle 3-4/2005 ich vyhodnotíme. V tomto ročníku budeme pokračovať v osvedčených rubrikách, ktoré si želáte aj vy, naši čitatelia (Rozhovor, Región, Tip na túru, Vybraté z archívu, Našli sme na webe, Hrady, U našich susedov, Naši vo svete, Potulky čitateľov, atď.). Dostatočný priestor dostanú aj ďalšie zaujímavé regióny Slovenska (Tatry, Orava, Záhorie, Gemer, atď.). V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch predstavíme kultúrno-historické pamiatky a v spolupráci so Slovenskou správou jaskýň a Slovenskou agentúrou pre životné prostredie zase prírodné zaujímavosti. Otvoríme diskusiu na aktuálne témy a radi uverejníme aj vaše názory a postrehy k daným otázkam. Prvé tohtoročné číslo začíname ako inak – Tatrami. Všetci vieme, čo sa v závere roka v Tatrách odohralo a čo všetko sa o Tatrách napísalo. Nechceme to zoširoka komentovať, pretože nie sme odborníci na dané témy, avšak dávame do pozornosti názory skutočných odborníkov na problematiku Tatier z rôznych uhlov pohľadu. Prečítať si ich môžete v úvodnej časti. Radi zverejníme aj vaše postrehy, príp. polemiky, ktoré rozšíria názorové spektrum. Začiatok roka je tradične aj časom veľtrhov a viacerých turistických podujatí. Pozývame vás do stánku vydavateľstva DAJAMA na podujatí Slovakiatour 2005, ktoré sa uskutoční od 20. do 23. 1. 2005 vo veľtrhovom areáli Incheba v Bratislave, kde sa s vami radi porozprávame. Ako jeden z vystavovateľov v národnom stánku Slovenskej republiky sa zúčastníme aj na veľtrhoch v Českej republike (Regiontour Brno v dňoch 13. až 16. 1. 2005 a Holiday World Praha v dňoch 17. až 20. 2. 2005), kde by sme radi nadviazali na šírenie dobrého mena Krás Slovenska a propagáciu slovenských krás v Českej republike. V prvom rade vás však pozývame do nádhernej zimnej prírody, či už na zimné turistické prechody a podujatia alebo len tak na prechádzky zasneženými lesmi alebo dolinami. Želajme si navzájom, aby sme si z týchto potuliek priniesli veľa zážitkov, ktoré nám umožnia zdravé, veselé a šťastné vykročenie do nového roku 2005.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk