Jar

Číslo: 2005/82/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Editoriál Strana: 3
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek:

Milí čitatelia!

Začiatok roka pretiekol ako voda a už sme tu s druhým číslom osemdesiateho druhého ročníka Krás Slovenska. Časopis a jeho redakcia v posledných dvoch mesiacoch veľa cestovali. Zúčastnili sme sa na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu, z ktorých najdôležitejšie boli Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha. Najmä účasť na českých a moravských podujatiach (samozrejme, až po slovenských) je pre nás veľmi dôležitá, pretože chceme viac živiť kultúrnu a turistickú väzbu medzi Čechmi a Slovákmi. Pri vzniku Krás Slovenska totiž stálo aj veľa Čechov, ktorí podporovali ich vydávanie a vyznávali sa z lásky k Slovensku. Tento pozitívny vzťah napokon potvrdila aj minuloročná kalamita v Tatrách, ktorá nenechala ľudí v Českej republike ľahostajných. Všetkých nás milo prekvapilo, akú odozvu a vlnu solidarity vyvolala. V mene Tatrancov a v mene všetkých milovníkov Tatier ďakujeme za prejavenú účasť a finančné dary. Česi sa netaja svojím vzťahom k Slovensku, čo sme videli aj na spomínaných veľtrhoch. V prvom polroku tohto roku ich bude ešte niekoľko a Krásy Slovenska sa prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch zúčastnia na všetkých. Samozrejme, že niekoľkoročná absencia slovenských periodík na českom trhu a nemožnosť sledovania televízie i počúvania rozhlasu urobili svoje a odcudzili obidva jazyky najmä v mladšej vekovej kategórii. Starší to možno tak nepociťujú, ale mladší obyvatelia oboch republík si jazykovo trošku prestávajú rozumieť. Ani nie tak Slováci Čechom ako Česi Slovákom. Je to logické, pretože slovenské deti stále vyrastajú na českých rozprávkach a sledovaní českých televíznych staníc. Žiaľ, naopak to už neplatí. Z tohto dôvodu chceme prostredníctvom Krás Slovenska viac oslovovať českú verejnosť a upevňovať všetko pozitívne zo spoločnej minulosti. Česi majú radi slovenčinu a ako nám potvrdili viacerí (na prekvapenie aj mnohí mladí), o Slovensku a jeho krásach najradšej čítajú v ľubozvučnom slovenskom jazyku. Keďže v úvode roka sme boli veľmi rozbehaní, nedokázali sme splatiť dlh voči Vám, našim čitateľom, a vyhodnotiť dotazník zameraný na prieskum kvality a smerovanie časopisu. Keď sme v minulom čísle písali, že nás milo prekvapila Vaša odozva a že sme dostali viac ako 500 vyplnených dotazníkov, dnes to už neplatí. Vašich reakcií je viac ako 800 a ešte vždy prichádzajú ďalšie. Jednoducho sme také množstvo údajov nestihli seriózne spracovať, a tak Vás prosíme o trpezlivosť. V ďalšom čísle zverejníme všetky analýzy. Predplatiteľskú súťaž a čitateľskú súťažnú anketu sme však vyžrebovali a mená výhercov zverejňujeme na prvých stránkach tohto čísla. Víťazom blahoželáme a úprimne im prajeme, aby si výhry užili najmä pri potulkách nádhernou prírodou. Tým, čo tentoraz nevyhrali, odkazujeme, že podobné súťaže pripravujeme už v blízkej budúcnosti. Možno sa okrem jarného slnka šťastie usmeje aj na nich.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk