Nestor slovenskej pop hudby

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Osobnosti Strana: 37
Autor: Anna Sláviková
Autor fotiek: Anna Sláviková

Hudobný skladateľ, muzikant, aranžér, dlhoročný rozhlasový redaktor, autor hodnotných publikácií Pavol Zelenay (1928) nedávno oslávil úctyhodnú deväťdesiatku.

perex.jpg 


Pavol Zelenay celý život sledoval vývoj slovenskej popmusic a pomáhal v jej rozvoji. Je nielen teoretik, ale aj autor inštrumentálnych a vokálnych skladieb. Slovenskú populárnu hudbu si bez neho nemožno ani predstaviť. Stal sa jej súčasťou už v 50, rokoch minulého storočia. Spočiatku hrával na husliach, klavíri i akordeóne, neskôr ich vymenil za klarinet, tenor saxofón, syntezátory a počítačové programy. V rokoch 1958 až 1967 pôsobil ako profesionálny hudobník v chýrnej Tatra revue v Bratislave. V roku 1967 prijal ponuku na miesto vedúceho redaktora Redakcie populárnej hudby v Československom rozhlase v Bratislave, ktorú viedol sedemnásť rokov.

Popri tvorbe scénickej a filmovej hudby je autorom vyše 120 tanečných piesní. Spolu s hudobným skladateľom Jánom Siváčkom boli iniciátormi myšlienky založenia hudobného festivalu Bratislavská lýra na začiatku 60. rokov. V roku 1974 si pieseň Zem pamätá odniesla zlatú Bratislavskú lýru v domácej súťaži a bronzovú Bratislavskú lýru v medzinárodnej súťaži, v roku 1976 bola jeho pieseň Pár nôt ocenená dvoma zlatými lýrami v domácej i v medzinárodnej súťaži. Získal viaceré ocenenia ako skladateľ, publicista i za organizačnú prácu v slovenskej hudobnej kultúre. Za rok 2007 mu udelili Krištáľové krídlo v oblasti hudby. Akadémia populárnej hudby ho v roku 2007 poctila najvyšším ocenením: uviedla ho do Siene slávy za celoživotný prínos do slovenskej hudobnej kultúry. Za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja populárnej hudby mu 1. septembra 2008 udelil prezident Slovenskej republiky Rad Ľudovíta Štúra III. triedy.

S publicistom Ladislavom Šoltýsom napísal štúdiu K dejinám slovenskej tanečnej hudby o počiatkoch a prvých tridsiatich rokoch našej populárnej hudby. Je autorom výnimočného 10-dielneho projektu Antológia slovenskej populárnej hudby. Systematicky na nej popri inej práci robil takmer 45 rokov. V tejto rozsiahlej publikácii mapuje začiatky a vývoj našej populárnej hudby od tridsiatych rokov minulého storočia.

Na jar 2009 uzrela svetlo sveta ďalšia publikácia Hudba-tanec-pieseň. Obsahuje históriu vzniku a vývinu slovenskej modernej populárnej hudby do roku 1963 a v dodatku čiastočne až do roku 1970. Nedávno dokončil digitalizáciu vydaných nôt slovenskej populárnej hudby od jej počiatkov do roku 1963 vrátane, čo vonkoncom nie je jednoduchá práca. Na tomto projekte začal pracovať ešte predtým, ako EÚ otvorila projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva, takže do tejto akcie presne zapadne. Rád by tieto noty sprístupnil širokej verejnosti na internetových stránkach. Ale na to vyriešiť zložité autorsko-právne otázky s autormi hudby, textov a s vydavateľmi. Dúfajme, že sa podarí nájsť zopár dosiaľ neobjavených tlačových vydaní a že sa tento záslužný počin dočká konečnej realizácie.

Húževnatý a usilovný autor však nevyčkáva naprázdno. Zverejnil štúdiu s názvom Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby, v ktorej sa zaoberá problematikou „dešifrovania“ notového zápisu (jeho rytmického prehodnocovania) pri interpretácii swingovej hudby a s tým súvisiacimi zákonitosťami pri jej numerickom počítačovom programovaní. V súčasnosti pracuje na katalógu gramofónovej firmy OPUS. Tak veľa zdravia, majstre, nech sa Vám i nám, priaznivcom slovenskej tanečnej hudby želanie splní.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk