100 rokov Československa

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Z výstavných siení Strana: 34
Autor: Juraj Kucharík
Autor fotiek: Juraj Kucharík

Dňa 28. októbra 2018 si pripomenieme 100 rokov od vyhlásenia Československa. K novej republike sa Slováci následne prihlásili Martinskou deklaráciou prijatou o dva dni neskôr. V súčasnosti sa uvažuje o 30. októbri 2018 ako o výnimočnom jednorazovom štátnom sviatku. Jeden z najväčších počinov, ktorým si Česi a Slováci pripomínajú toto významné výročie, je Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava otvorená v apríli na Bratislavskom hrade.

13.jpg 


Jedinečná výstava je spoločným projektom Slovenského národného múzea v Bratislave a Národního muzea v Prahe, pričom autori vychádzali z vlastných zbierok a množstva ďalších pamäťových inštitúcií či osobných fondov. Výstava je koncepčne delená na pätnásť tém: Vznik, Politika, Školstvo, My a oni, Umenie, Mesto a vidiek, Pohyb, Viera, Architektúra, Ochrana prírody, Voľný čas, Made in, Médiá a propaganda, Sociálny vývoj a Armáda. V nosných témach sú reflektované rôzne ďalšie oblasti, ako šport, kultúra či krajina. Na každej z tém spolupracovali vzájomne autori zo Slovenska a Česka, čím sa ponúka zaujímavý pohľad dvoch strán na rovnakú problematiku. Koncept „voľných depozitárov“ môže na niektorých návštevníkov pôsobiť do istej miery zmätočne, no vystavené exponáty a sprievodné texty poskytujú  detailný prehľad o období rokov 1918 až 1992, o politickom vývoji i každodennom živote. To si však vyžaduje istý čas, keďže na výstave je inštalovaných okolo 2 000 exponátov, niektoré z nich si unikátne vôbec po prvýkrát môže verejnosť pozrieť. Výstava je zároveň doplnená o viaceré audiovizuálne projekcie či dotykové obrazovky s doplňujúcimi informáciami, napríklad rôznymi štatistikami či spomienkami súčasníkov.

V úvode výstavy sú jedny z najcennejších exponátov – originály významných dokumentov, ako sú Pittsburská dohoda, Prvý zákon o ČSR, Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž a Protokol Hitler-Hácha. V mesiacoch máj až jún boli mimo Francúzska pri príležitosti veľkého výročia vystavené aj  mierové zmluvy podpísané vo Versailles Saint-Germain-en-Laye a Trianonská zmluva. K najcennejším exponátom patrí zlatý svätováclavský dukát vyrazený v roku 1923 pri 5. výročí republiky s poradovým číslom 1, ktorý bol určený pre T. G. Masaryka, ale on ho následne daroval múzeu. Dnes sa poistná hodnota pamätnej mince ráta na státisíce eur. V časti venovanej politike sú osobné predmety A. Dubčeka či V. Klausa. Unikátom je bunda M. R. Štefánika, v ktorej zahynul pri leteckom nešťastí 4. mája 1919, pozoruhodné sú tiež takmer sto rokov staré kraslice s výzdobou inšpirovanou národnými motívmi (text hymny, štátny znak a i.).

Školstvo predstavuje inštalácia triedy z 20. a 30. rokov 20. storočia. Tematická časť My a oni je venovaná menšinám žijúcim v Československu, teda Maďarom, Nemcom, Rómom, Židom a i. Zachované vitráže a dlažba zo zbúranej synagógy, ktorá stála neďaleko bratislavského Dómu sv. Martina, približujú ozdobnosť niekdajšej stavby. Umenie  prezentujú diela a osobné predmety J. Jesenského, J. Alexyho, C. Majerníka či H. Bezákovej. Táto časť zároveň názorne reflektuje rôzne umelecké smery  20. storočia, resp. turbulentné zmeny, akými umenie prechádzalo. Následne výstava upozorňuje na premeny československých miest a vidieka. Fenoménom socializmu boli panelové domy, pričom prvý z nich postavili podľa projektu V. Karfíka v Bratislave. Následne vznikli veľké projekty; Jižní Město v Prahe a bratislavská Petržalka. Vystavené sú tiež šaty I. Hodžovej s moderným strihom a výzdobou inšpirovanou ľudovými vzormi, ktoré manželka známeho politika prezentovala v mestskom prostredí.

Modely vozidiel Tatra 87 a Škoda 120, ako aj motorového vozňa Slovenská strela poukazujú na československé fenomény v téme Pohyb. Unikátnym predmetom témy Viera je zlatá ruža, ktorú daroval pápež Ján Pavol II. bazilike vo Velehrade. Modely evanjelického kostola a synagógy v Žiline poukazujú na prienik moderny do sakrálnej architektúry. Nadväzujúca samostatná téma Architektúra prezentuje modely viacerých významných československých stavieb, diela architektov V. Karfíka (Baťov „mrakodrap“ v Zlíne), E. Belluša (Kolonádový most v Piešťanoch), D. Jurkoviča (Mohyla na Bradle) či M. M. Harminca (Zemědelské múzeum, dnes budova SNM). V témach Ochrana prírody či Voľný čas zaujmú napríklad kamera, ktorou sa nakrúcal kultový seriál Nemocnice na kraji města či osobné veci J. Satinského alebo J. Psotku a Z. Demjána.

Priestor nazvaný príznačne Made in prezentuje úspešné československé výrobky, ktoré získali popularitu aj v zahraniční. Československo úspešne reprezentovali aj mnohí športovci, medzi nimi napríklad O. Nepela a V. Čáslavská, ktorých olympijské medaily sú súčasťou výstavy. Vystavené sú aj predmety mnohých ďalších úspešných športovcov. Posledné tri témy reflektujú fenomén médií a s nimi spojenú propagandu, sociálny vývoj a armádu. Zaujímavé sú šaty Adiny Mandlovej, ktorá bola považovaná za „sexsymbol“ 30. rokov, či model Kotvy, najväčšieho obchodného domu, ktorý otvorili v roku 1975 v Prahe. Spoločnú históriu armády pripománajú osobné veci výsadkárov J. Gabčíka a J. Kubiša, unikátne dochovaná je tiež časť konštrukcie lietadla Caprony 450, č. 11 495 M. R. Štefánika. Výstava sa končí epilógom, videoprojekciou s reáliami z období samostatných republík po roku 1993.

Výstavu možno navštíviť v Historickom múzeu SNM v Bratislavskom hrade na 2. poschodí do 9. septembra 2018. Následne bude výstava prevezená do Prahy, kde bude sprístupnená vo vynovenej budove Národního muzea v deň 100. výročia. Súčasťou výstavy je viacero sprievodných podujatí a detská interaktívna línia. K rodinnej vstupenke získajú detskí návštevníci škatuľku so šiestimi útržkami z denníka pána Nováka, ktoré ich navedú na jednotlivé stanovištia. Po vyriešení úloh a vypátraní osudu pána Nováka získajú deti malú odmenu.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk