Dom tradičnej kultúry Gemera

Číslo: 2018/95/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Odporúčame navštítviť Strana: 64
Autor: Anežka Kleinová
Autor fotiek: Helena Novotná

Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa sústreďuje na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry tohto regiónu, jej monitorovanie, dokumentovanie a propagáciu formou vzdelávacej, prezentačnej, výskumnej a výstavnej činnosti. Poskytuje priestor na ochranu a rozvoj nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva v oblasti tradičnej remeselnej výroby. Vo vybudovaných dielňach ponúka kultúrne aktivity a služby pre všetky cieľové skupiny zaoberajúce sa  ľudovými tradíciami, kalendárnym či obradovým sviatkom.

img-8693.jpg 


Návštevníci sa v tvorivých dielňach priúčajú histórii remesiel, získavajú poznatky o materiáloch a technológiách, ktoré naši predkovia využívali v bežnom živote. Spoznávajú postup tvorenia v hrnčiarskej a tkáčskej dielni. Význam a škálu lokálnych surovín sa učia používať v gastronomickej dielni určenej na prípravu tradičných jednoduchých jedál. Pre dospelých, ktorí ovládajú základy remeselnej výroby, sú v ponuke pravidelné klubové stretnutia tkáčskeho a hrnčiarskeho klubu a tiež klubu paličkovanej čipky pre zdokonaľovanie zručností. Pre začiatočníkov sú určené cyklické vzdelávacie kurzy zamerané predovšetkým na tradičnú textilnú výrobu a hrnčiarstvo alebo jednorazové workshopy na rôzne tradičné remeselné techniky. Priestor na spoločné tvorenie vo všetkých dielňach dostávajú rodičia či starí rodičia s deťmi počas tzv. rodinných dní organizovaných pravidelne počas roka.

 

Tkáčska dielňa je vybavená autentickými zariadeniami  na tradičnú textilnú výrobu od ľanu až po plátno: kolovrátok, niekoľko druhov drevených krosien a snovacie zariadenie, malé drevené krosienka, rámy na ručné tkanie, doštičky na výrobu tkaníc, formy na zápästky, pomôcky na výrobu paličkovanej čipky.

 

Hrnčiarska dielňa je vybavená tromi modernými elektrickými hrnčiarskymi kruhmi, elektrickou veľkoobjemovou vypaľovacou pecou, valcovacím stolom, materiálom (rôzne druhy hliny, engoby, glazúry) a ďalšími pomôckami – valčeky, razítka a nástroje.

 

Gastronomická dielňa je zariadená v duchu tradičnej gemerskej kuchyne, ktorej pýchou je tradičná kachľová pec s otvoreným ohniskom, ohrevom vody, pecou na pečenie chleba a ležoviskom. Zariadenie je kombinované autentickým nábytkom na vytvorenie atmosféry a zároveň modernými spotrebičmi, spĺňajúcimi požiadavky hygieny prípravy potravín. Činnosti v dielňach zabezpečujú odborní lektori, externí remeselníci či domáci nositelia tradícií.

 

Hudobná dielňa je vybavená funkčnými replikami autentických ľudových hudobných nástrojov (citary, gajdy, zvonce, píšťaly, fujary, ozembuchy a pod.) Etnomuzikológ poskytuje odborný výklad – zážitkovú prednášku s cieľom spoznávať hudobný inštrumentár s jeho funkciami a využitím v spojení s ukážkou hry na konkrétne nástroje. Zároveň poskytuje možnosť výroby jednoduchých hudobných nástrojov.

 

V priestoroch multifunkčnej sály sa pravidelne konajú folklórne večery, ktoré prinášajú do mestského prostredia bohaté a rozmanité kalendárne, rodinné, pracovné i ďalšie zvyky a obyčaje horného Gemera. Zároveň sa tu konajú spevácke a tanečné domy, odborné prednášky pre verejnosť, tematické výstavy a prezentácie. Súčasťou multifunkčnej sály je aj kino Apollo, ktoré prevádzkuje Gemerské osvetové stredisko a premieta v ňom klubové filmy, ale aj projekcie pre rodiny a  školy.

 

 

Celoročná kultúrna ponuka aktivít Gemerského osvetového strediska

 

Gemerský folklórny festival v Rejdovej

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Rok na Gemeri – zimný festival zvykov a obyčají Gemera

 

Tvorivé dielne pre školy

Folklórne večery

Tanečné a spevácke domy

Tkáčsky klub

Hrnčiarsky klub

Klub paličkovanej čipky

Krúžky tradičného tvorenia pre deti – keramika a textilné techniky

Hrnčiarske a textilné kurzy a workshopy pre dospelých

Kino Apollo – premietanie pre verejnosť, školské projekcie

Letné kino na rožňavskej hvezdárni

Rodinné dni – tvorivé dielne pre rodiny

Letné stredy – prázdninové tvorivé dielne pre verejnosť

Týždenné letné remeselnícke tábory pre deti

Letná škola animovaného filmu

Detský letný muzikantský tábor

 

 

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

www.gos.sk, gos@gos.sk, 0915 884 135

fb.me/gos.roznava

 

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk