Literárne prechádzky po Malom Ríme I. časť

Číslo: 2018/95/5-6 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Túry do literatúry Strana: 34
Autor: Ján Bábik
Autor fotiek:

Nie nadarmo sa Trnava prezýva aj Malý alebo Slovenský Rím. A to nielen pre množstvo kostolov, ale aj pre vzdelanosť, čo prekvitala v tomto meste, ktoré ako prvé dostalo mestské privilégiá od kráľa Bela IV. roku 1238. Vznikali tu významné školy, divadlá, tlačiarne, spolky, pôsobila tu známa Trnavská univerzita (1635 – 1777), s ktorou sú spojené významné osobnosti tých čias (Maximilián Hell, István Katona, Martin Szentiványi, Samuel Timon). Veľký význam na rozširovaní slovenského slova mala Jelínkova tlačiareň, bol tu hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva, sídlil tu Spolok svätého Vojtecha, tu sa zrodili literárne spoločenstvá, Osvaldova družina, katolícka moderna a Trnavská skupina, tu sa narodili a žili mnohí významní umelci, ktorí rozhodujúcou mierou zasiahli do vývinu slovenskej kultúry. Narodili sa tu hudobní skladatelia Mikuláš Schneider-Trnavský, Ladislav Burlas, Juraj Beneš, pôsobil tu zberateľ ľudových piesní Zoltán Kodály. Tvoril tu sochár, rodák z neďalekých Voderád Ján Koniarek, ktorý má v meste, v dome, v ktorom býval, aj galériu, posledné roky života tu prežil sochár a medailér William Schiffer.

obalka-kuscukru.jpg 

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk