Stredné Kysuce

Stredné Kysuce vymedzuje rieka Bystrica, ktorá je zároveň osou celého územia. Tento mikroregión sa preto nazýva aj ako bystrická dolina. Z hľadiska situácie celého regiónu Kysúc tvorí jeho najvýchodnejší výbežok. Z tohto dôvodu sa nielen v odbornej literatúre možno stretnúť aj s termínom Východné Kysuce. Od ústia Bystrice do Kysuce pri Krásne nad Kysucou údolie tvoria lokality Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica a Nová Bystrica. Historicky tu prináležali aj lokality Riečnica a Harvelka, ktorých intravilány boli však vysídlené a dnes sú súčasťou Vodnej nádrže Nová Bystrica. Kultúrne tu však možno zaradiť aj odbočku s lokalitami Radôstka – Lutiše, obec Dunajov ležiaci južne od Krásna nad Kysucou a podľa našej mienky aj severnejšiu dolinu Oščadničanky s rázovitou obcou Oščadnica.

oscadnica036.jpg 

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Horná Orava Martina Bocánová, Martin Priečko, Katarína Slobodová Nováková

Ilavsko Martina Bocánová, Martin Priečko, Katarína Slobodová Nováková

Ilavsko Martina Bocánová, Martin Priečko, Katarína Slobodová Nováková

Horná Orava Martina Bocánová, Martin Priečko, Katarína Slobodová Nováková

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk