V blízkosti hlavného mesta

Túto časť literárnych túr začneme v Bernolákove, ktoré je pamätné pôsobením prvého kodifikátora nášho literárneho jazyka Antona Bernoláka. Potom sa cez Chorvátsky a Slovenský Grob vydáme do chotára obce Ivanka pri Dunaji, ktorá už bude navždy spätá vari s  s tragickou smrťou Milana Rastislava Štefánika. Udalosť našla veľký ohlas a iste ho bude nachádzať aj ďalej i v slovenskej literatúre. Je až mysteriózne pozoruhodné, že s týmto – dnes už skoro mestečkom – súvisia aj záverečné roky života Ľudovíta Štúra, teda rovnako veľkej osobnosti našich dejín, a tiež s priezviskom na „Š“. Týmto písmenom sa začína aj slovo „šťastie“. Im ho však neprinieslo, no nám, ich potomkom, vrchovatou mierou.

bernolakovo.jpg 

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk