Západné Tatry, Zlato na Slovensku a Karol Plicka Československo

Číslo: 2005/82/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Nové knihy Strana: 37
Autor: Silvia Seitzová, D. Hovorka, Marianna Lázničková
Autor fotiek:
Západne Tatry Turistická mapa 1:50 000 Vydavateľstvo SHOCART pokračuje vo vydávaní turistických máp v začatej edícii. Na trh sa dostala mapa Západné Tatry v mierke 1 : 50 000. Mapa má rozsiahly formát, čo umožnilo okrem geomorfologického celku Západné Tatry zobraziť aj ďalšie priľahlé územia najmä na severe a juhu. Ohraničenie na západe je tiež nad rámec Západných Tatier siaha po obec Bobrov, pokrýva veľkú časť vodnej nádrže Orava, Kvačiansku dolinu a časť Liptovskej Mary. Východná hranica Západných Tatier však nie je úplná, ich ukončenie Kôprovou dolinou a Ľaliovým sedlom sa nachádza mimo mapy. Vo vlastných Západných Tatrách mapa z nižších geomorfologických jednotiek opisuje len turisticky atraktívne Roháče, pričom ďalšie podcelky na rovnakej hierarchickej úrovni chýbajú. Nie je tam Osobitá, Sivý vrch a Liptovské Tatry, hoci v textovej časti sa o nich píše. Uvádzajú sa len Liptovské kopy Červené vrchy, avšak nie je jasné, prečo iným písmom, vďaka čomu sa najmä posledne menované stali ťažko čitateľnými. Naproti tomu je v rámci Skorušinských vrchov nenáležitý názov Oravická Magura. Na spomínanom priľahlom území mapa zobrazuje Oravskú kotlinu, Skorušinské vrchy a Podtatranskú brázdu. Značkový kľúč pre topografický podklad a tematický obsah je rovnaký ako pri mape Vysoké Tatry. Spracovanie turistických informácií a značkovaných trás zabezpečil Klub slovenských turistov podľa aktuálneho stavu v súlade s terénom. Mapa je napriek určitým nedostatkom dobrým pomocníkom pre turistov, ktorí sa zaujímajú aj o nástupové územia do slovenských veľhôr, prípadne chcú navštíviť aj susedné poľské turistické lokality. Zlato na Slovensku Prvá súhrnná kniha o zlate na Slovensku s unikátnym záberom, obsahom i bohatým obrazovým materiálom. Na úvod by som chcel poblahoželať autorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili na redakčných prácach, a vydavateľstvu Slovenský skauting k vydaniu knihy. Ide o dielo s prevažne geologickou problematikou, ktoré však svojím, na naše pomery výnimočným technickým spracovaním a estetickým stvárnením „chytí za srdce” každého, kto siahne za týmto zdrojom poučenia, ale aj očakávaného vizuálneho dojmu. Odporúčam ho všetkým, ktorí majú pozitívny vzťah k neživej prírode Slovenska. Táto kniha by mala mať vyhradené miesto v knižniciach všetkých vlastivedných ustanovizní, múzeí, stredných škôl, prírodovedeckých a príbuzných fakúlt univerzít. Mňa osobne veľmi mimoriadne potešila, ale aj v mnohom poučila. Medzi anorganickými surovinami, ktoré ľudstvo využíva už tisícročia, má zlato výnimočné a zároveň nezastupiteľné miesto. Nadobúdalo ho postupne vďaka úžitkovej, ale zároveň aj estetickej hodnote. Zámer autorského kolektívu podať prehľad problematiky zlata na území Slovenska v čo najširších súvislostiach hodnotím veľmi vysoko. Do jeho prípravy boli zainteresovaní nielen geológovia, ale aj odborníci z iných oblastí. Vďaka tomu sú v diele nielen údaje o geológii a mineralógii zlata, ale aj kapitoly o dejinách jeho ťažby, spracúvaní, množstve a technologických otázkach na jednej strane a príklady jeho využívania v mincovníctve, medailovej tvorbe na druhej strane. Publikácia Zlato na Slovensku má pri každej kapitole súhrn v anglickom jazyku. Cenná je najmä prezentáciou množstva historických grafických dokumentov – máp, profilov, fotografií a nákresov. Karol Plicka Československo Popradské nakladateľstvo Región Poprad vydalo monografiu Karol Plicka – Československo, ktorá vyšla pri príležitosti 110. výročia narodenia Karola Plicku (1894-1987). Publikáciu zostavil Vladimír Plicka a Bronislaw Ondraszek z rozsiahlej fotografickej tvorby popredného predstaviteľa československej fotografie. Profesor Karol Plicka, ako sám seba nazýval, bol mužom deviatich remesiel. Počas svojho života sa venoval hudbe, či už ako zbormajster, dirigent, husľový virtuóz, člen viedenského kvarteta alebo spevák viedenskej opery. Bol dramaturgom, kameramanom a spoluzakladateľom filmovej školy, venoval sa pedagogickej činnosti, bol zberateľom piesní, rozprávok a poviedok i autorom rozprávkových kníh. Ako dokumentarista a fotograf bol autorom mnohých fotografických publikácií, ktoré zachytávali krásy Československa. Aj publikácia Karol Plicka – Československo má byť podľa jej zostavovateľov svedectvom o jeho hlbokej láske k slovenskému folklóru, obdive k sile prostého ľudu a až posvätnej úcte k architektúre českých miest, najmä Prahy. Až 215 stranová publikácia (34 x 25 cm) obsahuje asi 180 celostranových fotografií. Fotografie sú zoradené do troch tematických celkov: Praha, Čechy a Slovensko. V záverečnej časti sú zaradené fotografie jednoduchých ľudí zo slovenského vidieka. Úvodný text a všetky texty priradené k fotografiám sú v štyroch jazykoch – po slovensky, česky, nemecky a anglicky. Hodnotná fotografická publikácia poteší nielen odbornú fotografickú, ale aj širokú laickú verejnosť. Obsahovým zameraním a grafickým spracovaním predstavuje vhodný dar aj pre zahraničných obdivovateľov Slovenska.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk