Dolný Spiš

Dolný Spiš historicky zodpovedá územiu južnej časti Spišskej stolice. Dnes ho administratívne tvoria okresy Spišská Nová Ves a Gelnica. Podstatná časť územia má hornatý charakter a rozkladá sa v oblasti Slovenského rudohoria. Len úzka severná časť regiónu prislúcha Hornádskej kotline. Turisticky atraktívna je najmä juhovýchodná časť územia, kde sa nachádza národný park Slovenský raj s početnými krasovými, kaňonovými a roklinovými útvarmi. Os územia vytvárajú riečištia Hornádu s Hnilcom. Najvýznamnejšími urbánnymi centrami sú Spišská Nová Ves, Krompachy a Gelnica. V najjužnejšom cípe územia je banícka lokalita Smolník. Dolný Spiš vypĺňa územie medzi severným Spišom a Gemerom a  Abovsko-turnianskym regiónom v severojužnej dispozícii a Šarišom na východe.

spisskyhrad060panorama.jpg 

Náhodné články...

Život v pavučine Ivan Kňaze

Svet na niti Martin Konečný

Dolný Zempĺín Martin Priečko a Katarína Slobodová Nováková

Abov Martina Bocánová, Martin Priečko

Pukanec Mária Švecová

Hont Adam Uhnák a Katarína Slobodová Nováková

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk