Košický vodácky maratón

Číslo: 2019/96/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: KST Strana: 71
Autor: Tatiana Novosadová a Karol Vojtaník
Autor fotiek:

Popri Medzinárodnom maratóne mieru sa už tradične v prvý októbrový víkend stretávajú nadšenci a vyznávači vodáckeho športu na Košickom vodáckom maratóne a Plavbe troch generácií. Toto vodácke podujatie má už päťdesiat rokov svoje pevné miesto v kalendári turistov a priaznivcov vodnej turistiky

kst2.jpg 


V sobotu 5. októbra 2019 o 10. hodine zaznie výstrel z pištole z rúk Adriany Fečkovej, starostky obce Malá Lodina. Hromadným štartom začnú účastníci vodáckeho maratónu v jednotlivých kategóriách splavovať 32-kilometrovú súťažnú trať rieky Hornád s cieľom v Košiciach.

Na úspešnom vodáckom podujatí sa zúčastňuje čoraz viac nadšencov adrenalínového športu bez rozdielu veku, aby si spoločne zmerali zručnosť a šikovnosť. Pravidelne sú medzi účastníkmi vodáckeho maratónu aj rodičia s deťmi, skôr narodení so svojimi vnúčatami i niekdajší aktívni vodácki pretekári, pretože  bezpečné plavidlo typu RAFT pojme viacerých aktívne pádlujúcich vodákov. Nemalý podiel na bezpečnej plavbe má  navýšenie prietoku  Hornádu o 15 m³ za sekundu, čo znamená 150 cm na vodočte v Kysaku. Každoročne to zabezpečuje vedenie Správy povodia Hornádu a Bodvy, čím prispieva k bezpečnému a hladkému priebehu podujatia.

Organizátori aj tento rok pripravili pre účastníkov viacero noviniek, napr. súťaž o putovný pohár pre najrýchlejšiu loď a cenu pre najstaršieho i najmladšieho účastníka Plavby troch generácií. Najpočetnejšia rodina získa Cenu Správy povodia Hornádu a Bodvy.

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je Memoriál Emila Fehera, úspešného reprezentanta univerzitného športu v kanoistike na divokej vode a vodnej turistiky. Emil Feher ako prvý pokoril divoké vody alpských riek v Taliansku, Francúzsku i Rakúsku.

Na podujatie sa najviac tešia športoví priatelia v maďarského Miškolca, ktorých privítame v Meste mieru na štarte Košického vodáckeho maratónu tento rok už po 48-krát. V nedeľu 6. októbra mnohí z vodákov po sobotňajšom prekonaní kaskád a úskalí na vlnách Hornádu nastúpia na štart 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. Spomeňme niekoľkých z nich: bratia Laco a Zdeno Bohunkovci, bratia Fotulovci, O. Kalina, E. Coplák, K. Tarcal, J. Durke. Medzi nami vodákmi majú prezývku obojživelníci.

Ako sa začala história Košického vodáckeho maratónu? Mladí nadšenci vodáckeho športu bratia Pavol a Karol Vojtaníkovci navštívili vtedajšieho predsedu a neskôr čestného predsedu Medzinárodného maratónu mieru pána Jána Margitu s otázkou, či by súčasťou MMM mohol byť vodácky maratón. Slovo dalo slovo, a tak vzniklo sprievodné podujatie s peknou a v súčasnosti už  päťdesiatročnou tradíciou.

Počas piatich desaťročí sa vodáckeho maratónu zúčastnilo vo všetkých vekových kategóriách vyše 16 tisíc vodákov z deviatich krajín. V nultom ročníku v roku 1969 splavilo Hornád šesť účastníkov na štyroch lodiach. 

 

Niečo zo štatistiky Košického vodáckeho maratónu

Najstarším účastníkom bol doteraz 88-ročný Vojtech Mitro, známy košický športovec a kronikár, ktorý na 20. ročníku v roku 1989 splavil celý úsek za pomoci „vodnej ochranky“.

Najmladšou účastníčkou bola v roku 1989 vtedy 6-mesačná Monika Papierniková, ktorá splavila Hornád v kategórii C2 turist v lodi so svojimi rodičmi.

Zuzana Paňková sa podujatia zúčastnila už ako 2-ročná (v roku 2006 na 37. ročníku) a o rok neskôr ako 3-ročná najmladšia účastníčka splavila so svojimi rodičmi celý úsek z Malej Lodiny do Košíc.

Jakub Štofila bol šesťkrát víťazom a získal Pohár riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice.

Prvým víťazom na trati Ružín – Košice v roku 1970 sa  stal Emil Coplák (Sokol Štiavnické Bane) a svoje víťazstvo zopakoval aj o dva roky.

Víťazstvo v kategórii kajaku jednotlivcov trikrát (1976, 1977, 1978) okúsil vodák – dorastenec a neskorší aktívny maratónec Zdeno Bohunek.

Na 17. ročníku v roku 1986 v kategórii KL si vypádloval 3. miesto Jozef Gürke z Rimavskej Soboty, neskorší reprezentant Slovenska v ultramaratóne na 100 km.

Najčastejšími zahraničnými účastníkmi sú vodáci z maďarského Miškolca, ktorí sa od 2. ročníka v roku 1971 každoročne podieľajú na skvalitnení podujatia.

Najvzdialenejšími účastníkmi boli v roku 1982 vodáci z Burevestnika Moskva. Z nich v kategórii C1 zvíťazil Viktor Sevastjanov.

13. ročník v roku 1982 sa zapíše do kroniky ako najmasovejší. Na 132 lodiach štartovalo rekordných 262 vodákov z 28 oddielov zo štyroch štátov. Autobus s vlekom na prepravu lodí sa na štart na Ružíne otočil trikrát.

V roku 1982 v kategórii C1 (kategória Michala Martikána) obsadil 3. miesto čerstvý majster sveta z Belehradu – Gyula Hajdu z Miškolca.

Po vytvorení kategórie C2 veterán v roku 1986 sa prvými víťazmi stali Viktor Doliňák a Ján Kuzma (obidvaja Lokomotíva Košice).

Organizačný výbor KVM venoval v roku 1997 pádlo s podpismi všetkých účastníkov 28. ročníka do Siene slávy vo Veľkej Lodine.

Peter Pučan, niekdajší člen organizačného výboru, sa stal najvšestrannejším vodákom v celej histórii podujatia. V kategórii C2 muži zvíťazil osemkrát so spolujazdcami: Polačko (1986), Zelinka (1987), Koperďák (1988), Tarczal (1993), Zelinka (1994) a Varga (2001, 2002, 2003).

Najúspešnejším a najrýchlejším vodákom v doterajšej histórii KVM je Jakub Štofila, odchovanec košickej kanoistiky. Ako dorastenec stál dvakrát na stupni víťazov na 3. mieste a v kajaku jednotlivcov získal šesťkrát vavrínový veniec. Za víťazstvá v rokoch 2004 až 2006 si natrvalo odniesol putovný pohár riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice a Pohár viceprimátora Košíc Mareka Vargovčáka získal v rokoch 2008, 2009 a 2011.

Za najpočetnejšiu rodinu podujatia v Plavbe troch generácií v roku 2009 získala 13-členná rodina Pirických Cenu riaditeľa podniku Povodie Hornádu a Bodvy.

Na slávnostnom večierku pri príležitosti 40. ročníka KVM bol za košického kanoistu storočia s veľkou prevahou hlasov vyhlásený majster športu Ing. Rudolf Forrai. Zvíťazil tak pred Petrom Barnom a nestorom košickej kanoistiky Danielom Leysekom, ktorý obsadil 3. miesto.

Zuzana Paňková (UPJŠ) bola najrýchlejšou zo 64 lodí a stala sa v roku 2018 absolútnou víťazkou 49. ročníka.

Neskorší olympionik Martin Halčin ako dorastenec zvíťazil v roku 2006 v kategórii K1 dorast. Bol to jeho debut.

Martin Varga v rokoch 2013 až 2015 za svoje víťazstvá získal Putovný pohár starostu Mestskej časti Košice Staré Mesto.

Anton Siegfried (1916), nestor vodáctva Košíc, v sprievode nadšencov košických vodákov Eriky Duchnovskej a Ladislava Oľhavu priniesol do cieľa k Trom súdkom v roku 2009 album so 64 fotografiami a siedmimi originálnymi vodáckymi diplomami. Sú to vzácne pamiatky, dokumentujúce súťažnú kanoistiku od roku 1952. Prepožičal ich Karolovi Vojtaníkovi, predsedovi Organizačného výboru KVM na ďalšie zdokumentovanie histórie vodáctva v Košiciach.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk