Novoročný

Číslo: 2004/81/1-2 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Editoriál Strana: 3
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek:

Milí čitatelia!

Začína sa nový rok a začíname i my, nová redakcia a nový vydavateľ časopisu Krásy Slovenska. Priznáme sa, sme tak trochu napätí, ako naša snaha dopadne, ale veríme, že s vašou pomocou, milí čitatelia, to dokážeme. Keď nás oslovil Klub slovenských turistov v tejto neľahkej ekonomickej situácii zachrániť a zabezpečiť kontinuitu vydávania najstaršieho časopisu na Slovensku, nevedeli sme si síce celkom dobre predstaviť všetky nástrahy s tým spojené, ale celkom iste sme vedeli, že treba pomôcť. Ľubomír Homolka, bývalý šéfredaktor časopisu, vo svojom poslednom príhovore prirovnal Krásy Slovenska k dieťaťu, ktoré bolo presadené do novej rodiny, a vyjadril presvedčenie, že sa mu v nej bude dariť. Jeho optimizmus a viera nás zaväzujú, rovnako ako aj očakávania vás, čitateľov, aby sme nadviazali na všetko pozitívne v doterajšom vývoji časopisu a udržali si vašu priazeň. Zároveň by sme chceli pritiahnuť aj nových čitateľov najmä z radov mladej generácie. Ako to chceme dosiahnuť? Budeme pokračovať v úspešných rubrikách typu predstavenia zaujímavých prírodných lokalít a pamiatok, miest a dedín, kultúrno-historických pamiatok s pripomenutím historických udalostí a osobností. Osvedčené rubriky budú dopĺňať informácie o uskutočnených a pripravovaných turistických podujatiach, zo života turistických klubov a oddielov, ako aj informácie o medzinárodnom turistickom dianí. Radi by sme v každom čísle predstavili i niektorú z významných osobností turistického života na Slovensku alebo známu osobnosť so vzťahom k turistike a krásam Slovenska. Okrem dominantnej pešej turistiky by sme sa chceli viac venovať aj iným formám aktívneho pobytu v prírode, ako je cykloturistika, vodná turistika, lyžovanie, skialpinizmus alebo vysokohorská turistika. Už v prvom čísle si určite všimnete, že neobvykle veľa priestoru sme venovali jednému regiónu a príspevkom s historickou tematikou. Rozhodli sme sa v každom čísle lepšie predstaviť jednu z oblastí Slovenska a priblížiť ju tak trochu turisticky aktuálne, ale aj sentimentálne. K aktuálnosti budú slúžiť súčasné informácie o turistických zaujímavostiach regiónu doplnené obrázkami a mapkami. Sentimentálnosť chceme vyvolať niektorými starými pohľadnicami a krátkou exkurziou do histórie a objavovania tej-ktorej oblasti alebo jej športových aktivít, ako aj pohľadom na to, čo písali Krásy Slovenska v minulosti. Zároveň chceme priblížiť niektoré aktivity najskôr z historického pohľadu, aby sme sa v ďalších číslach mohli venovať ich súčasnému stavu. Začíname symbolicky Liptovom. Mnohí z vás iste vedia, že Krásy Slovenska sa zrodili práve v Liptove. Chceme vzdať hold nestorovi slovenskej turistiky, zakladateľovi a prvému vydavateľovi časopisu – Milošovi Janoškovi. Keď sme čítali jeho prvý editoriál z roku 1921, sami sme boli prekvapení, ako veľmi sa jeho myšlienky stotožňujú s našimi. Napríklad: Do redigovania a vydávania ideme s chuťou, lebo sme presvedčení, že bohaté a neobyčajné krásy našej milej otčiny nám to priamo kážu ...
... Ale aby sme mohli požiadavkám obecenstva a záujmom veci samej v plnej miere vyhovieť, prosíme našu slovenskú i českú verejnosť, aby nám svoju vzácnu priazeň, mravnú i hmotnú podporu neodoprela. Dnes, keď papier, tlač, klišé, pošta sú také drahé, časopis dá sa udržať len hojným a riadnym predplácaním.
... Prosíme srdečne všetkých milovníkov prírody spisovateľov-turistov, aby v záujme dobre pochopenej spoločnej veci posielali redakcii články, opisy, zprávy a podarené obrázky. Podajme si ruky k tejto ušľachtilej práci a časopis nielen, že sa udrží, ale môže i prekvitať. Na odkaz Miloša Janošku by sme chceli nadviazať i tým, že v každom čísle bude príspevok od našich susedov z Českej republiky, s ktorými máme veľa spoločného. Takisto nezabudneme ani na pravidelnú rubriku Naši vo svete a priblížime zaujímavé potulky našich ľudí po svete. Možno ste si už na prvý pohľad všimli zmeny vo vizuálnej stránke časopisu. Zásadná zmena nastala v tom, že každé číslo bude plnofarebné bez čiernobielych stránok a, samozrejme, na kvalitnom papieri. Budeme sa snažiť, aby časopis bol nielen informačne bohatý, ale aj vizuálne pestrý a konkurencieschopný. Zaželajme si na našej spoločnej púti veľa šťastia v novom roku 2004 a nech nám náš časopis prekvitá. To si spolu s vami želá nová redakcia Krás Slovenska. Vaši Dajamáci

copy_editorial.jpg 

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk