Novoročný

Číslo: 2004/81/1-2 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Editoriál Strana: 3
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek:

Milí čitatelia!

Začína sa nový rok a začíname i my, nová redakcia a nový vydavateľ časopisu Krásy Slovenska. Priznáme sa, sme tak trochu napätí, ako naša snaha dopadne, ale veríme, že s vašou pomocou, milí čitatelia, to dokážeme. Keď nás oslovil Klub slovenských turistov v tejto neľahkej ekonomickej situácii zachrániť a zabezpečiť kontinuitu vydávania najstaršieho časopisu na Slovensku, nevedeli sme si síce celkom dobre predstaviť všetky nástrahy s tým spojené, ale celkom iste sme vedeli, že treba pomôcť. Ľubomír Homolka, bývalý šéfredaktor časopisu, vo svojom poslednom príhovore prirovnal Krásy Slovenska k dieťaťu, ktoré bolo presadené do novej rodiny, a vyjadril presvedčenie, že sa mu v nej bude dariť. Jeho optimizmus a viera nás zaväzujú, rovnako ako aj očakávania vás, čitateľov, aby sme nadviazali na všetko pozitívne v doterajšom vývoji časopisu a udržali si vašu priazeň. Zároveň by sme chceli pritiahnuť aj nových čitateľov najmä z radov mladej generácie. Ako to chceme dosiahnuť? Budeme pokračovať v úspešných rubrikách typu predstavenia zaujímavých prírodných lokalít a pamiatok, miest a dedín, kultúrno-historických pamiatok s pripomenutím historických udalostí a osobností. Osvedčené rubriky budú dopĺňať informácie o uskutočnených a pripravovaných turistických podujatiach, zo života turistických klubov a oddielov, ako aj informácie o medzinárodnom turistickom dianí. Radi by sme v každom čísle predstavili i niektorú z významných osobností turistického života na Slovensku alebo známu osobnosť so vzťahom k turistike a krásam Slovenska. Okrem dominantnej pešej turistiky by sme sa chceli viac venovať aj iným formám aktívneho pobytu v prírode, ako je cykloturistika, vodná turistika, lyžovanie, skialpinizmus alebo vysokohorská turistika. Už v prvom čísle si určite všimnete, že neobvykle veľa priestoru sme venovali jednému regiónu a príspevkom s historickou tematikou. Rozhodli sme sa v každom čísle lepšie predstaviť jednu z oblastí Slovenska a priblížiť ju tak trochu turisticky aktuálne, ale aj sentimentálne. K aktuálnosti budú slúžiť súčasné informácie o turistických zaujímavostiach regiónu doplnené obrázkami a mapkami. Sentimentálnosť chceme vyvolať niektorými starými pohľadnicami a krátkou exkurziou do histórie a objavovania tej-ktorej oblasti alebo jej športových aktivít, ako aj pohľadom na to, čo písali Krásy Slovenska v minulosti. Zároveň chceme priblížiť niektoré aktivity najskôr z historického pohľadu, aby sme sa v ďalších číslach mohli venovať ich súčasnému stavu. Začíname symbolicky Liptovom. Mnohí z vás iste vedia, že Krásy Slovenska sa zrodili práve v Liptove. Chceme vzdať hold nestorovi slovenskej turistiky, zakladateľovi a prvému vydavateľovi časopisu – Milošovi Janoškovi. Keď sme čítali jeho prvý editoriál z roku 1921, sami sme boli prekvapení, ako veľmi sa jeho myšlienky stotožňujú s našimi. Napríklad: Do redigovania a vydávania ideme s chuťou, lebo sme presvedčení, že bohaté a neobyčajné krásy našej milej otčiny nám to priamo kážu ...
... Ale aby sme mohli požiadavkám obecenstva a záujmom veci samej v plnej miere vyhovieť, prosíme našu slovenskú i českú verejnosť, aby nám svoju vzácnu priazeň, mravnú i hmotnú podporu neodoprela. Dnes, keď papier, tlač, klišé, pošta sú také drahé, časopis dá sa udržať len hojným a riadnym predplácaním.
... Prosíme srdečne všetkých milovníkov prírody spisovateľov-turistov, aby v záujme dobre pochopenej spoločnej veci posielali redakcii články, opisy, zprávy a podarené obrázky. Podajme si ruky k tejto ušľachtilej práci a časopis nielen, že sa udrží, ale môže i prekvitať. Na odkaz Miloša Janošku by sme chceli nadviazať i tým, že v každom čísle bude príspevok od našich susedov z Českej republiky, s ktorými máme veľa spoločného. Takisto nezabudneme ani na pravidelnú rubriku Naši vo svete a priblížime zaujímavé potulky našich ľudí po svete. Možno ste si už na prvý pohľad všimli zmeny vo vizuálnej stránke časopisu. Zásadná zmena nastala v tom, že každé číslo bude plnofarebné bez čiernobielych stránok a, samozrejme, na kvalitnom papieri. Budeme sa snažiť, aby časopis bol nielen informačne bohatý, ale aj vizuálne pestrý a konkurencieschopný. Zaželajme si na našej spoločnej púti veľa šťastia v novom roku 2004 a nech nám náš časopis prekvitá. To si spolu s vami želá nová redakcia Krás Slovenska. Vaši Dajamáci

copy_editorial.jpg 

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk