Malohont - Čriepky z histórie

Najstarší obyvatelia Vznik Malohontu Malohont sa vytvoril pravdepodobne ako pozostatok celku patriaceho starému rodu Hunt-Poznanovcov. Územie v povodí rieky Rimava sa niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia vďaka právnym, majetkovým a príbuzenským zväzkom tamojšej šľachty s pôvodným Hontianskym komitátom stalo súčasťou samosprávnej Hontianskej stolice, hoci medzi nimi ležalo územie Novohradskej a Zvolenskej stolice. Jeho vzdialenosť od Hontu ako aj nespokojnosť malohontského zemianstva s nadvládou hontianskej šľachty spôsobovala mnohé problémy a viedla k separatizmu. Malohont sa postupne usiloval vymaniť spod područia Hontianskej stolice. Na konci 17. storočia mu bola priznaná rozsiahla autonómia vrátane samosprávnych orgánov a vlastného podžupana. Z hľadiska územnosprávneho členenia získal Malohont úplnú nezávislosť od Veľkého Hontu až počas vlády Jozefa II. V roku 1786 vznikla prvá Gemersko-malohontianska stolica. Hoci mala len štvorročné trvanie, spojenie Malohontu s Gemerom sa ukázalo prospešné pre obidve strany, a tak v roku 1802 vznikla druhá Gemersko-malohontianska stolica, ktorá s menšími úpravami pretrvala do roku 1922. Centrom vlastného Malohontu bola a je Rimavská Sobota.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk