Malohont - Viete, že...

... po tureckej okupácii Malohontu v druhej polovici 16. storočia sa hrad Sobôtka v rovnomennej mestskej časti Rimavskej Soboty stal jednou z najsevernejšie položených tureckých pevností v Európe? V jeho strede bola veža chránená štyrmi nárožnými baštami a okolo vnútorného a vonkajšieho hradu obtekala Rimava. Boli tu stajne, kasárne, mešita, studňa a ďalšie obytné a hospodárske stavby. Sobôtka sa stala sídlom tzv. rimavskosobotskej náhije (z arabského slova krajina), ktorú tvorilo 38 obcí. Na čele náhije stál čeribaši – dôstojník lénneho vojska, ktorý bol podriadený fiľakovskému sandžakbegovi. Turci postavili cez Rimavu tzv. turecký most (počas druhej svetovej vojny ho zničili Nemci), aby turecký beg mohol pohodlne prevážať dievčatá do háremu pri Nižnej Pokoradzi. Po dobytí hradu cisárskymi vojskami v roku 1593 sa tureckému veliteľovi podarilo ujsť z obkľúčeného hradu a ukryť sa v húštinách na ľavom brehu Rimavy. Po čase ho úplne vyhladovaného a vysileného našli obyvatelia Rimavskej Soboty. Pretože sa báli návratu a pomsty Turkov, postarali sa o neho a dopravili ho do bezpečia. Hrad Sobôtka bol už na začiatku 17. storočia len zrúcaninou a okolo roku 1608 zanikol. Jeho pozostatky možno nájsť za riekou Rimava.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk