Regetovské rašelinisko

Číslo: 2006/83/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Náučné chodníky Strana: 22
Autor: Ľuboš Čillag a Anna Gudzová
Autor fotiek: Z archívu SAŽP
Na južných svahoch Nízkych Beskýd, severne od Bardejova smerom po štátnu hranicu s Poľskou republikou, sa v tvare podkovy rozprestiera krajinný celok Busov. V jednej z tichých busovských dolín od roku 1618 takmer izolovane existuje Regetovka. Obec obklopujú horské svahy erózno-denudačného reliéfu, ktorý je viazaný na pieskovcový flyš. Rastlinstvo v tejto oblasti je na rozhraní vegetácie Západných a Východných Karpát. Západným smerom sem prenikajú mnohé východokarpatské a balkánsko-alpské rastlinné druhy, zo severu do bukových porastov preniká prevažne jedľa. Na niektorých miestach pokrytých sutinou sa vzácne zachovali javorové lesy a pri Becherove dokonca aj porasty tisu.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Chodníkom povedľa Gidry František Turanský

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk