Stredné Považie - Čriepky z histórie

Rimania na Považí
Územie západného Slovenska patrilo do oblasti záujmov Rímskej ríše, preto tu Rimania budovali oporné body, ktoré okrem vojenskej funkcie plnili aj obchodnú funkciu a uľahčovali kontrolu tohto kontaktného priestoru. Časté konfl ikty medzi Rímskou ríšou a barbarskými kmeňmi nadobudli zvýšenú intenzitu koncom 2. storočia v tzv. markomanských vojnách, ktorým velil cisár Marcus Aurélius. V roku 179 rímske légie vybojovali víťazstvo na území protivníka, kde aj prezimovali. Na pamiatku tejto udalosti vytesali do trenčianskej hradnej skaly nápis: Na poctu víťazstva cisárov a vojska, ktoré sídlilo v Laugaríciu v počte 855 vojakov II. légie, dal zhotoviť M. V. Maximiánus, legát II. pomocnej légie. Táto légia pochádzala z rímskeho mesta Aquincum ležiaceho na území Budapešti. Meno veliteľa Maximiána, ktoré na trenčianskom nápise nie je čitateľné, potvrdil iný nápis v alžírskom meste Zana. Maximiánus sa vďaka vojenským úspechom vypracoval na senátora, neskôr sa stal konzulom. Bol miestodržiteľom provincie Numídia v dnešnom Alžírsku, kde mu v meste Zana v roku 183 alebo 184 odhalili pomník. Sporné je však lokalizovanie osady Laugarício. Mnohé indície i nálezy rímskych mincí naznačujú, že osada s takýmto názvom mohla ležať v Trenčíne alebo jeho okolí. Ptolemaiova mapa so zakresleným sídlom Leukaristos vniesla do problematiky identifi kácie Laugarícia ďalšie pochybnosti. Poloha osady Leukaristos sa z tejto mapy nedá jednoznačne stanoviť najmä pre rozdielne určovanie zemepisnej polohy a vzdialenosti na vtedajších mapách. V každom prípade je nápis na trenčianskej hradnej skale najsevernejšou známou rímskou pamiatkou v strednej a vo východnej Európe.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk