Kremnicke vrchy - Poľana, Na každom kroku kameň

Číslo: 2006/83/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Nové knihy Strana: 47
Autor: Silvia Seitzová, Danica Augustiniová
Autor fotiek:
Kremnické vrchy -Poľana
Turistická mapa 1 : 50 000

Medzi posledné turistické mapy vydavateľstva SHOCart, ktoré chýbali do úplného pokrytia Slovenska, patrí titul Kremnické vrchy – Poľana, ktorý sa nedávno objavil na knižnom trhu. Už názvy dvoch atraktívnych pohorí sopečného pôvodu sú zárukou, že mapa prináša množstvo zaujímavých skutočností zo zobrazeného územia.

Kremnické vrchy z prírodných krás ponúkajú napríklad Krahule, ktoré sú dobre známe milovníkom zimných športov. Z tamojšieho športového areálu štartujú účastníci Bielej stopy SNP. Taktiež Skalka, aj keď je s výškou 1 231 m až na 10. mieste z vrcholov spomínaného pohoria, je známa ako centrum lyžiarov, najmä bežkárov. Vďaka 311 m vysokému televíznemu translátoru ju vidieť z ďalekého okolia. Lokalita je pre turistov atraktívna aj v lete ako východisko mnohých peších túr. Neďaleko Kremnických Baní sa v susedstve Kostola sv. Jána nachádza symbolický „stred Európy“. Na východnom úpätí Kremnických vrchov sa rozprestiera národná prírodná rezervácia Badínsky prales. Okrem prírodných krás Kremnické vrchy ponúkajú aj mnoho kultúrno-historických a technických pamiatok, čoho najlepším príkladom je Kremnica, ktorá sa radí medzi skvosty slovenských miest. Druhým pohorím zobrazeným v mape je Poľana. Ide o najvyššie slovenské pohorie vulkanického pôvodu. Vyhlásili ju za chránenú krajinnú oblasť
a od roku 1990 je biosférickou rezerváciou UNESCO.

V susedstve oboch sopečných pohorí do mapy zasahuje aj časť Veľkej Fatry so známou Harmaneckou jaskyňou, Špaňou Dolinou – bývalou baníckou obcou chýrnou čipkárstvom, a s Banskou Bystricou, ktorá je všestranným centrom stredného Slovenska. Južný okraj mapy uzatvárajú mestá Žiar nad Hronom a Zvolen s bezprostredným susedstvom svetoznámych kúpeľov Sliač a Kováčová.

Celé zobrazené územie je popretkávané sieťou značkovaných turistických chodníkov vrátane Cesty hrdinov SNP, ktorá je súčasťou medzinárodnej trasy E8. Turistický obsah mapy zodpovedá aktuálnemu stavu v teréne a je spracovaný podľa podkladov KST. Ivan Bohuš, Na každom kroku kameň
Horskí vodcovia
Legendy klasickej epochy

Milovníkom Tatier pripravil Ivan Bohuš st., historik, muzeológ, vedecký pracovník a znalec najvyššieho pohoria Slovenska, knihu o tatranských horských vodcoch. Ako napovedá jej motto, vznikla z úcty k povolaniu horských vodcov, ktorí sú pre klientov „mostom cez priepasti, bezpečnou oporou na ostrých hrebeňoch a spoľahlivým pomocníkom pri strmých a ťažkých výstupoch”.

V najnovšej knihe sa autor venuje dejinám horského vodcovstva vo Vysokých Tatrách. Vodeniu turistov sa podľa jeho slov pred založením prvej turistickej organizácie venovali rôzni znalci Tatier. Po náležitom preškolení a preskúšaní horských vodcov organizačne podchytil a riadil Uhorský karpatský spolok, neskôr Klub československých turistov a Klub slovenských turistov a lyžiarov. Po vzniku Tatranskej horskej služby a jej neskoršej transformácie na Horskú službu Tatranského národného parku tvorilo horské vodcovstvo jednu z jej aktivít. Éra klasického horského vodcovstva sa v roku 1969 prakticky skončila, avšak vodcovstvo nezaniklo a o jeho služby bol a dodnes je stály záujem. V Tatrách existujú lokality prístupné len v sprievode horského vodcu. Od roku 1991 horských vodcov a kmeňových pracovníkov horskej služby združuje Spolok horských vodcov. V roku 1992 vznikla Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, ktorú v roku 1996 prijali do Medzinárodnej asociácie horských vodcov UIAGM. Horskí vodcovia s platnou medzinárodnou licenciou môžu vykonávať horské vodcovstvo vo všetkých členských štátoch UIAGM.

Ivan Bohuš st. bol v mladom veku horolezcom, organizátorom dobrovoľnej záchrannej služby a iniciátorom založenia profesionálnej Tatranskej horskej služby. Je autorom viacerých knižných publikácií o Tatrách, publikoval asi 2 300 prác v slovenskej, českej a poľskej periodickej a odbornej tlači, je bibliograf tatranskej literatúry, spoluautor turistických sprievodcov a textár fotografických publikácií o Vysokých Tatrách. Pracovného nasadenia sa nevzdal ani vo vyššom veku a aj ako dôchodca je aktívny a publikačne činný.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk