Trnava a okolie - Čriepky z histórie

Slovenské učené tovarišstvo

Na konci 18. a v prvej polovici 19. storočia sa v Trnave sústreďovali katolícki vzdelanci, ktorí prebúdzali národný život Slovákov. Najväčšiu zásluhu na tom mal najmä Anton Bernolák (1762-1813), kodifikátor prvého slovenského spisovného jazyka, jazykovedec a jeden z priekopníkov slovenského národného obrodenia. Podľa neho pomenovali jednu z dvoch hlavných skupín nositeľov slovenského národnoobrodeneckého procesu – bernolákovci. Anton Bernolák a Juraj Fándly v roku 1792 založili spolok Slovenské učené tovarišstvo ako organizačnú bázu šírenia literatúry, osvety a kultúry v novom spisovnom jazyku. Tovarišstvo bolo centrom niektorých osvieteneckých ideí a národnobuditeľského hnutia. Malo viac ako 500 členov a pobočky v Nitre, vo Veľkom Rovnom, v Banskej Bystrici, Rožňave, Solivare, Košiciach a v Egeri. Hlavnou činnosťou tejto celonárodnej kultúrnej inštitúcie bolo vydávanie kníh v záujme kultúrneho a mravného pozdvihnutia Slovákov. Významnú úlohu pri pôsobení Slovenského učeného tovarišstva zohrala kníhtlačiareň Václava Jelínka, kde vyšla v rokoch 1789 až 1841 väčšina bernolákovskej literatúry. Na prácu spolku neskôr nadviazali aj predstavitelia štúrovskej generácie národných buditeľov.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk