Čo písali Krásy Slovenska v rokoch 1939-1940

V roku 1939 sa, našťastie, nepotvrdili chmúrne prognózy týkajúce sa ďalšieho vydávania časopisu, ktoré redakcia naznačovala v závere predchádzajúceho ročníka. Osemnásty ročník časopisu Krásy Slovenska opäť čitateľov potešil stabilnou obsahovou a grafickou podobou a viacerými monotematickými číslami. Hoci sa zmenil vydavateľ (Klub slovenských turistov a lyžiarov – KSTL), redakcia a tlačiarne, časopis nadviazal na všetko pozitívne z minulých rokov. Okrem toho sa snažil po obsahovej a grafickej stránke ešte viac zdokonaliť jednotlivé rubriky. Prvé číslo síce vyšlo s oneskorením, pretože „sa budoval Klub slovenských turistov a lyžiarov celkom na nových základoch a v duchu Hlinkovom – národnom a kresťanskom”, avšak časopis nestratil svoju príťažlivú a pútavú podobu. Vyšlo 10 čísiel, ktoré presiahli do roku 1940 (v záhlaví sa udával ročník 1939 a 1940). Osoba hlavného redaktora dr. Ľ. Izáka bola zárukou, že Krásy Slovenska sa budú rozvíjať správnym smerom. Na prvý pohľad som zaregistroval azda len jedinú zmenu: texty k obrázkom sa okrem slovenského jazyka písali aj v nemčine. Pravdepodobne doba, ktorú žili naši rodiča a prastarí rodičia, si to vyžadovala...

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk