Dreveničiarske jubileum

Piateho piaty o piatej popoludní v roku 1977 slávnostne vznikla Sekcia pre ochranu ľudovej architektúry pri Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), ktorá sa o tri roky neskôr stala súčasťou Základnej organizácie SZOPK číslo 6. Tejto udalosti predchádzalo niekoľko rokov teórie i praxe jej zakladajúcich členov pri oprave opustených ľudových stavieb, najmä drevených (odtiaľ aj pracovný názov dreveničiari). O najdôležitejších dreveničiarskych aktivitách sa v Krásach Slovenska písalo v osemdesiatych rokoch 20. storočia často, takže len na osvieženie pamäti pripomenieme niektoré z nich: Senníky, salaše a bačovy ako núdzové turistické útulne. Túto aktivitu vyvolala okrem iného tzv. kolektivizácia poľnohospodárstva horských a podhorských obcí, na ktorých území sa dovtedy vyskytovalo salašníctvo a senníkové hospodárenie. Akcie s uvedeným názvom organizovala sekcia od roku 1982 každoročne počas desiatich rokov formou romantických letných brigádnických táborov. Po smrti spisovateľa Vlada Bednára – sponzora prvých dvoch ročníkov – sa nazývali aj Bednárov memoriál. Od začiatku sme plánovali tieto stavby opravovať a využívať v spolupráci so Zväzom turistiky, ktorý však po nádejnom začiatku (pozri Krásy Slovenska 4/1981) neprejavil dostatok odhodlania a pružnosti pustiť sa po nevyšliapaných chodníčkoch nekonzumnej formy poskytovania núdzového prístrešku pre turistov spojenej so záchranou kultúrneho dedičstva. Opravou a údržbou drobných horských hospodárskych stavieb sa členovia sekcie zaoberali najmä v Nízkych Tatrách, Západných Tatrách, Liptovskej kotline, Veľkej Fatre, na Poľane, v Slovenských Beskydách, Slovenskom rudohorí, Kysuckej vrchovine a Chočských vrchoch.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk