Štiavnické Bane

Číslo: 2007/84/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Región Strana: 28
Autor: Viera Dvořáková
Autor fotiek: Silvester Stiegler
Štiavnické Bane (800 obyvateľov) ležia juhozápadne od Banskej Štiavnice amfiteatrálne rozložené po oboch stranách cesty smerujúcej z Banskej Štiavnice do Levíc. Dnešná obec Štiavnické Bane vznikla v druhej polovici 20. storočia administratívnym zlúčením viacerých pôvodne samostatných banských osád. Najprv premenovali osadu Piarg (tvoria ju dve jednotky – Sigelsberg a Vindšachta), ku ktorej začiatkom šesťdesiatych rokov pričlenili Hornú Roveň. Práve výskyt a najmä ťažba a spracúvanie rúd, predovšetkým s obsahom striebra a zlata, boli hlavnými dôvodmi vzniku osídlenia. Osada Sigelsberg sa prvýkrát spomína až okolo polovice 14. storočia. Predpokladá sa, že najstaršie osídlenie tohto niekdajšieho srdca banskoštiavnického baníctva sa sústredilo do blízkosti rudných žíl vychádzajúcich na povrch. Stopy povrchového dobývania, ktoré s ním pravdepodobne súvisia, sa nachádzajú na svahoch nad obcou na žile Terézia. Sigelsberg v 14. storočí násilím zabral kastelán hradu Šášov, a tak sa stal súčasťou hradného majetku, poddanskou dedinou a od 17. storočia súčasťou komorského panstva. Počtom obyvateľov a hospodárskym významom prevyšovala ostatné okolité dediny. Druhú, pôvodne neďaleko situovanú časť osady Piarg tvorila Vindšachta. K jej vzniku, ktorý spadá pravdepodobne do 16. storočia, prispel prudký rozvoj baníctva. Keď začiatkom tridsiatych rokov 19. storočia vzniklo sídlo komorského panstva Dekýš – Vysoká, práve Sigelsberg a Vindšachta sa stali sídlom banskej správy. Zároveň sem umiestnili školské, ale i iné dôležité ustanovizne. Obe osady boli nepochybne významnými strediskami baníctva s celoeurópskym významom a ich búrlivý rozvoj ovplyvnil v konečnom dôsledku aj ich postupné zlučovanie, zavŕšené spoločným pomenovaním Piarg.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk