Stredné Pohronie - Zvolen

Číslo: 2008/85/1-2 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Región Strana: 14
Autor: Ján Lacika
Autor fotiek: Ján Lacika
Podľa povesti je v názve mesta Zvolen zaznamenaný akt jeho vzniku. V dávnych dobách prišli na jeho dnešné územie ľudia hľadajúci nový domov. Utáborili sa pri sútoku dvoch riek. Opodiaľ vyvieral prameň, ktorého voda unavených pocestných príjemne osviežila. Keď sa aj najstarší z nich napil, vyriekol pamätné slová: „Zvolen jest kraj, kde budeme v šťastí žiť my i rody, ktoré prídu po nás.“ Tak vznikla osada Zvolen.

Archeologický výskum zistil, že strategické miesto vklinené medzi koryto Hrona a Slatiny boli obývané už v praveku. V 7. storočí sa tu usadili starí Slovania a v lokalite Hrádok v Môťovej vybudovali opevnené hradisko. Po vzniku uhorského kráľovstva si Zvolen splnil významnú úlohu a stal sa predsunutou baštou kolonizovania jeho severných území, ktoré sa v starých listinách spomínajú pod názvom Silva de Zolum (Zvolenský les). V 12. storočí sa sformovalo tzv. Zvolenské domínium zahŕňajúce aj Liptov, Turiec a Oravu. Bolo základom Zvolenského komitátu, ktorého správnym centrom sa stal Starý Zvolenský hrad (neskôr Pustý hrad).Časom sa ťažisko hospodárskeho a spoločenského diania presunulo do osady v podhradí, ktorá sa vďaka výhodnej dopravnej polohe rýchlo stala najdôležitejším sídlom regiónu. O jej prosperitu sa starala obchodná cesta Via Magna spájajúca Budín a Krakov. Zvolen ako jedno z prvých slovenských miest získal mestské výsady za panovania kráľa Bela III. V roku 1243 ich potvrdil kráľ Belo IV. Význam Zvolena stúpol potom, čo v jeho bezprostrednom susedstve v rokoch 1370 až 1382 postavili gotický opevnený zámok. Darilo sa tu obchodu i remeslám. Úspešné boli najmä cechy garbiarov, obuvníkov, krajčírov a hrnčiarov. V druhej tretine 17. storočia pod hrozbou útoku Turkov vybudovali okolo Zvolena systém opevnenia, ktorý ustálil základný pôdorys mesta s neobvykle rozľahlým obdĺžnikovým námestím.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk