Poznávame biotopy Slovenska

Číslo: 2008/85/1-2 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Ochrana prírody Strana: 36
Autor: Jaroslav Košťál
Autor fotiek: Jaroslav Košťál
Pojmom biotopy sa v odbornej literatúre označujú spoločenstvá rastlín a živočíchov. Pre niekoho možno príliš chladný vedecký termín v sebe skrýva veľké prírodné bohatstvo...

 Turisti sa s biotopmi stretávajú na každom kroku, hoci pri túrach tvoria väčšinou iba ich kulisu. Cieľom turistických výletov býva dosiahnutie vrcholu, ďaleké výhľady, prešliapané kilometre... No môže ním byť aj poznávanie krajiny. Karpatská príroda je nesmierne bohatá – členitý reliéf hôr, dolín, kotlín a nížin vytvoril podmienky pre najrôznejšie typy biotopov. Niektoré sú úplne bežné (napr. bučiny a smrečiny, aj keď nie je smrečina ako smrečina), iné veľmi vzácne a ohrozené (napr. rašeliniská a slaniská). Majú svoju históriu, ktorá siaha až do ľadovej doby alebo do obdobia po jej skončení, keď sa na území Slovenska menila klíma a keď sa biotopy formovali do súčasnej podoby. Na tomto procese sa neskôr podieľal aj človek (napr. lúky a pasienky), a tak mnohé biotopy majú nielen prírodnú, ale aj historickú hodnotu.

Biotopy na seba pritiahli pozornosť aj v ochrane prírody. Nestačí totiž chrániť iba jednotlivé rastliny alebo živočíchy, ale ich celé životné prostredie – biotop. Po prvý raz  máme na Slovensku okrem zákonom chránených rastlín či živočíchov aj chránené biotopy. Podmienky ich ochrany stanovuje vyhláška č. 24 z roku 2003. Podľa výnimočnosti sa delia na európsky významné a národne významné.

V tejto rubrike sa budete môcť zoznámiť s niektorými zaujímavými biotopmi Slovenska, ktorých poznávanie sa môže stať aj cieľom turistických vychádzok. Objavovanie nového a nepoznaného hoci aj na známych miestach totiž turistickému putovaniu dáva nový rozmer.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Sokolia skala Pavol Ičo

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk