Mestá horného Zemplína

Číslo: 2008/85/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Región Strana: 14
Autor: Anton Fogaš
Autor fotiek: Ján Lacika
V súvislosti s návštevou horného Zemplína vám odporúčame do pozornosti turisticky najvýznamnejšie mestá tohto severovýchodného cípu Slovenska. Humenné Centrom horného Zemplína je okresné mesto Humenné (35 000 obyvateľov), ktoré leží na rozhraní Ondavskej vrchoviny a Beskydského predhoria pod sútokom Laborca s Cirochou. Túto priaznivú polohu človek vyhľadával už od kamennej doby, čo potvrdzujú mnohé archeologické nálezy. Slovanské osídlenie dokladujú nálezy v lokalitách Pod Sokolom, Hažín, Topoľovka a predovšetkým Brekov. Najstaršia písomná zmienka o Humennom pochádza z roku 1317, keď sa Humenné spomína ako súčasť majetkov, ktoré kráľ Karol Róbert daroval prívržencovi Filipovi Drugethovi. Drugethovci si z Humenného vytvorili stredisko panstva, ktoré riadili z novopostaveného sídla – humenského kaštieľa. Humenné výrazne ťažilo zo strategickej polohy na križovatke obchodných ciest vedúcich z Potisia údolím Laborca do okolia Haliče a údolím Cirochy smerom na Sninu a Ulič do Ruska. Začalo sa postupne rozvíjať zo stredovekej osady a prerástlo do poddanského mestečka. Popri dominujúcom poľnohospodárstve sa miestni obyvatelia začali vo väčšej miere zaoberať aj remeselníctvom. V období rekatolizácie tu v roku 1613 založili jezuitské kolégium ako prvú strednú školu v histórii mesta. Nasledujúce dejinné udalosti, ktoré postihli región Zemplína, zasiahol aj Humenné. Stavovské povstanie Imricha Thökölyho malo na ďalší vývoj v oblasti značný negatívny vplyv. V roku 1684 zomrel na popravisku v Košiciach posledný mužský potomok rodiny Drugethovcov Žigmund a ním sa skončila dlhá éra existencie tohto rodu v Humennom. Paradoxom je, že Drugethovci urobili z mesta centrum jedného z najrozsiahlejších feudálnych panstiev v Uhorsku, avšak vlastné sídlo ostalo iba poddanským mestečkom.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk