Ľudová architektúra

Číslo: 2008/85/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Ľudová architektúra Strana: 24
Autor: Igor Thurzo
Autor fotiek: Igor Thurzo
Na Slovensku sa stretávajú dve veľké európske kultúrne tradície: východná a západná. Rozdeľovať sa začali približne v 4. storočí pod vplyvom dvoch kultúrnych centier – Byzancie a Ríma. Tieto centrá boli zase dedičmi antických civilizácií – gréckej a rímskej. Východná kultúrna tradícia zanechala badateľné stopy na východnom Slovensku vrátane Zemplína, ku ktorému kedysi patrili okresné sídla Vranov, Humenné, Snina a Medzilaborce. Pohorie Vihorlat delí Zemplín na dva geografické celky – južný a severný. Okresy, ktorých centrami sú spomínané mestá, sú na severnom Zemplíne. Úzky pruh na západe územia, o ktorom hovoríme, patril kedysi k Šarišu. Od severu uzatvárajú spomínané okresy Východné Karpaty, ktoré sa tu delia na Laborecké a Bukovské vrchy. Ich hrebene vystupujú do nadmorskej výšky od 600 do 1 200 m, čo znamená, že sú o niečo vyššie ako Malé a Biele Karpaty. V krajine netvoria neprekonateľnú bariéru. Osou územia je rieka Laborec s prítokmi Cirocha a Udava, na západe z Východných Karpát steká Oľka, prítok Ondavy a na východe steká Ulička a Ublianka, prítoky Uhu tečúce smerom na Ukrajinu.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk