Ľudové technické pamiatky

Číslo: 2008/85/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Industriálne dedičstvo Strana: 30
Autor: Ladislav Mlynka
Autor fotiek: Ján Lacika
V rustikálnom prostredí tradičné výrobné stavby úzko korešpondovali s ľudovým staviteľstvom. Stali sa súčasťou štúdia ľudovej stavebnej kultúry ako osobitné stavebné prejavy. Pod vplyvom geograficko-klimatických podmienok a hospodárskych, spoločenských, kultúrnych i etnických pomerov príslušného teritória nadobúdali lokálne, resp. regionálne špecifické znaky a črty (napr. lodné mlyny na Dunaji, hámre v Medzeve, pobrežné kolové mlyny na Malom Dunaji). Určujúcim faktorom sa stala výrobná funkcia technických stavieb a zariadení ovplyvňujúca ich lokalizáciu v štruktúre sídla, použitie stavebného materiálu a konštrukcií a priestorové riešenie objektov. Polohu výrobných stavieb v sídle a v rámci usadlosti podmieňovali zdroje energie a surovín, ale aj hygienické, bezpečnostné a protipožiarne hľadiská. V tzv. protipožiarnej vzdialenosti sa najmä od 18. storočia stavali kováčske vyhne, na periférii sídiel stáli garbiarske dielne, ktoré označovali výstižne „smradári“, ale aj súkennícke valchy, hámre a voštinárske záboje. Poloha dielne v spojení s obydlím remeselníka odrážala aj spoločenské postavenie výrobcu. Svedčia o tom viaceré farbiarske dielne v centrách sídiel a naopak situovanie väčšiny chudobných hrnčiarskych dielní na periférii. Evidentná je spätosť stavebného riešenia ľudových technických stavieb s charakterom výrobného procesu, technologickými postupmi a organizáciou práce. Prejavuje sa navonok spoločnými identifikačnými až identickými znakmi jednotlivých druhov technických stavieb, zmyslovými, najmä vizuálnymi charakteristickými črtami a vlastnosťami určujúcimi odlišnosť od iných foriem stavebných prejavov, ale aj navzájom medzi sebou. Zvláštne dimenzie výrobných priestorov podmieňovali zavádzanie neobvyklých konštrukcií, najmä krovov (strechy a pavlače garbiarskych a farbiarskych dielní) a komínov (kováčske vyhne, hámre). Mechanické pracovné strojové sústavy menili energiu vody, vetra, ťažnú silu zvierat alebo svalovú silu človeka na prácu s vlastnou hnacou sústavou (svalová sila, vodné a veterné koleso), prevodovou sústavou (ozubené koleso, kľuka, skrutka) a pracovnou sústavou (kameňové zloženie, pílny list, kladivo, lis a pod.).

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk