Čo písali Krásy Slovenska v rokoch 1948 a 1949

Číslo: 2008/85/3-4 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: z archívu Strana: 64
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek: stré pohľadnice zo zbierky Ivana Bohuša ml.
Ďalší ročník časopisu Krásy Slovenska opäť pokrýval dva roky (1948 a 1949) a priniesol štyri dvojčísla. Tentoraz nevyšlo ani jedno monotematické číslo, hoci v každom dvojčísle sa najviac pozornosti opäť ušlo Tatrám. Najmä prvé dvojčíslo možno označiť ako „horolezecko-tatranské“, pretože takmer všetky informácie pochádzali z oblasti slovenských veľhôr. Viaceré články boli ako obyčajne ladené faktograficky, avšak v mnohých prípadoch sa objavil ďalší rozmer – v obsahu časopisu pribudli filozofické úvahy o zmysle horolezectva, slobode horolezca či pocitoch zo samoty, príp. „samotárskeho“ lezenia. Autori rozoberali problémy individuálneho horolezectva z viacerých hľadísk a mnohí sa prikláňali k téze, že výstupy bez partnera sú náročnou skúškou, ktorá núti pri každom kroku k väčšej pozornosti a opatrnosti ako pri túre napríklad vo dvojici alebo v družstve. Na druhej strane, ako napísal J. Brandobur, „skutočná horolezcova sloboda sa viaže s celkom, hoci má ako odraz vášne v jeho vedomí rys absolútnosti a subjektívnosti. Nad jej rovinu sa kladie zložka sociability, obsiahnutá v horolezcovom čine, lebo – niet krajšieho priateľstva ako medzi horolezcami“.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk