Banské pamiatky

Číslo: 2008/85/5-6 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Industriálne dedičstvo Strana: 26
Autor: Ladislav Mlynka
Autor fotiek: Ivan Čilík
Aj v tomto čísle pokračujeme v seriáli špecializovaných rubrík o industriálnom dedičstve Slovenska. Predstavujeme baníctvo a banské pamiatky, pretože baníctvo sa na území Slovenska vďaka pomerne bohatým náleziskám drahých kovov, železných, ale aj neželezných rúd stalo už v predhistorickom období jedným z najvýznamnejších hospodárskych odvetví stredoeurópskeho regiónu. Jeho pozícia sa posilnila v období vrcholného stredoveku s nástupom nových dobývacích metód a špecializáciou na ťažbu rúd z väčších hĺbok.

Nové technické riešenia a spôsoby dobývania rudy sa spájajú najmä s príchodom kolonistov v rámci kolonizácie na nemeckom práve. Najväčší význam dosiahla ťažba drahých kovov v stredoslovenskej banskej oblasti, ktorú tvorilo sedem banských miest (Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Belá, Nová Baňa, Pukanec a Ľubietová). Popredné miesto medzi nimi zaujala Banská Štiavnica, sídlo Hlavného komorského úradu. Mesto v tom čase mnohí považovali za „matku stredovekých banských miest“. Mestá tvorili osobitnú kategóriu slobodných kráľovských banských miest s viacerými výsadami, ktoré im udeľoval panovník. Podľa farebných kovov, ktoré v ťažbe prevládali, sa označovali prívlastkami „zlatá“ Kremnica, „strieborná“ Banská Štiavnica a „medená“ Banská Bystrica.

Na východnom Slovensku mala veľký význam tzv. smolnícko-gelnická banská oblasť a predovšetkým ťažba železných rúd v Gemeri. Známa je tiež ťažba soli v Soľnej Bani pri Prešove so zachovaným historickým výrobným komplexom a takmer neznáma ťažba drahého opálu v Dubníku.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk