Na čom stoja slovenské hrady (3)

Číslo: 2008/85/5-6 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Hrady a zámky Strana: 60
Autor: Mária Bizubová
Autor fotiek: Daniela Kollárová
Aj v treťom tohtoročnom vydaní Krás Slovenska pokračujeme so seriálom článkov, ktoré približujú podložie slovenských hradov. Po vybraných hradoch západného a severozápadného Slovenska si tentoraz bližšie všimneme vybrané hrady stredného Slovenska.

Hrad Divín

Divínsky hradný kopec, ktorý nesie zrúcaniny hradu, sa nachádza v Revúckej vrchovine. Budujú ho druhohorné, stredno- až vrchnotriasové vápence a dolomity obalovej jednotky veporského pásma. Na vápencové horniny sa viažu dobre vyvinuté škrapy a nesprístupnená jaskyňa Mara medvedia, známa aj pod miestnym názvom Mara medveďka. Krasové formy sú súčasťou Tuhárskeho krasu.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk