Hutnícke pamiatky na Slovensku

Rozvoj hutníctva a železiarskej výroby na území Slovenska umožnili bohaté zásoby železných rúd a paliva, ktorým bolo až do poslednej tretiny 19. storočia drevené uhlie a drevo, a dostatok vodných zdrojov na pohon hutníckych zariadení. Najstaršie doklady o rozvoji hutníctva pochádzajú z bronzovej doby. O rozmach tejto oblasti ľudskej činnosti sa zaslúžili Kelti (Kotíni). Na ich znalosti neskôr nadviazali germánske kmene (Kvádi) a slovanské kmene. Vysokú úroveň dosiahlo hutníctvo aj na Veľkej Morave, o čom svedčia početné nálezy sekerovitých železných hrivien, veľké množstvo kováčskych výrobkov i doklady o vyspelom šperkárstve. Železo sa získavalo zo železnej rudy v jednoduchých jamách vyhĺbených do zeme alebo v malých nadzemných pieckach na svahoch vrchov. Príznačné a pre Slovákov dôležité je, že stredoveké jednoduché šachtové pece sa až do 18. storočia označovali ako „slovenské pece“. Stavali sa v blízkosti nálezísk železnej rudy, vždy dve taviace pece spolu. Prvé doklady o nich pochádzajú zo 14. storočia z oblasti Slovenského rudohoria. Ďalší vývin železiarstva výrazne ovplyvnilo zavedenie vodnej sily pre pohon dúchadiel a kolies kováčskych hámrov. Vodou poháňané dúchadlá umožnili výstavbu väčších a výkonnejších šachtových pecí. Železiarne sa preto sťahovali do dolín potokov a riek. V nadväznosti na železiarsku výrobu sa rozvíjali vyspelé kovospracujúce remeslá, najmä v stredovekých slobodných kráľovských a banských mestách. Ich rozkvet v 16. a 17. storočí ovplyvnili aj boje proti Turkom a z toho vyplývajúci zvýšený dopyt po železe.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk