Rekordy vody

Číslo: 2008/85/7-8 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Rekordy Strana: 54
Autor: Kliment Ondrejka
Autor fotiek: Ján Lacika
Voda sa od iných neživých zložiek prírody líši práve dojmom, že je živá. Hýbe sa, preskakuje skaly, hovorí vlastným zurčivým špľachotavým jazykom. Pre život je absolútne nevyhnutná a žije v nej naozajstný život. Voda vo všetkých podobách má tiež svoje jedinečnosti či „rekordy“. Človek si dôležitosť vody uvedomoval od pradávna. Táto prírodnina bytostne ovplyvňuje ľudskú spoločnosť v zmysle boja o vodu a jej kvalitu a v zmysle ochrany voči jej nespútanej sile. Rozhodujúci význam v tomto procese má poznanie zákonitostí súvisiacich s vodou a jej činnosťou vrátane zložitého mechanizmu jej kolobehu v prírode. Slovensko nie je vzhľadom na množstvo povrchovej vody v priaznivej situácii. Jeho územím prechádza hlavné európske rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom. Väčšina riek ho opúšťa a odvádza vodu preč. O to väčší je potom jej význam pre krajinu. • Najmohutnejší vodopád – Skok v strednej časti Mlynickej doliny vo Vysokých Tatrách s maximálnym prietokom 30 000 l/s (v roku 1958 pri katastrofálnej povodni). Počas roka jeho vodnosť kolíše od 54 l/s v čase chladnej zimy až po 880 l/s v čase jarných povodní.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk