Editoriál

Číslo: 2008/85/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Editoriál Strana: 3
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek: Ivan Bohuš, ml.
Milí čitatelia!

Máme pred sebou posledné dni tohtoročného kalendárneho leta a ja verím, že ste si dobre oddýchli. Pre nás bol uplynulý júl a august pracovno-turistickým letným obdobím, pretože vznikalo ďalšie číslo časopisu. Zároveň sme si však našli čas aj na poznávanie lokalít, o ktorých pripravujeme na vydanie nové publikácie v rámci edície Kultúrne Krásy Slovenska. Navštívili sme predovšetkým tie, ktoré spracúvame v knihách Zámky, Kaštiele, Skanzeny a Ľudová architektúra. Všetky novinky by sa mali začať tlačiť v októbri, takže v novembri by ste ich v prípade záujmu mohli držať v rukách.

Postupne som prešiel všetky slovenské zámky, resp. hrady, v ktorých sú múzeá, a väčšinu vytypovaných kaštieľov. Navštívil som aj všetky pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry a väčšinu pamiatkových zón vidieckeho typu či skanzenov. Moje pocity sú zmiešané, pretože hrdosť sa striedala s bolestným pocitom z poznania, ako sa o niektoré pamiatky dokážeme starať, či skôr nestarať. Výrazné je to najmä pri kaštieľoch, kde bolo veľkým umením vybrať tie, za ktorých súčasný stav by sme sa nemuseli hanbiť. Ešte „lepšie“ to vidieť v skupine technických pamiatok, ktoré sa nám priam strácajú pred očami. Sami sa o tom môžete presvedčiť v rubrike Industriálne dedičstvo, ktorej jednotlivé časti prinášame v tomto roku. Napríklad v tomto čísle predstavujeme priemyselné pamiatky. Viaceré z nich sú v takom stave, že sme v redakcii riešili dilemu, ako ich máme nafotiť, aby obrazová dokumentácia skôr neodradila od ich návštevy.

Čím to je, že si tak málo vážime odkaz predkov? Nedávnou minulosťou a nezriedka aj súčasnosťou s bezohľadným, až devastačným prístupom k objektom a ich okoliu? Slabou aktivitou a neznalosťou podporných aktivít, ktoré v cestovnom ruchu ponúkajú najmä štrukturálne fondy EÚ? Absenciou investorov či prehnanými podmienkami zo strany obcí? Alebo jednoducho nezáujmom a neuvedomením, aké kultúrne poklady sa nachádzajú neraz veľmi blízko nás? Asi z každého rožka troška. Mne zostáva len dúfať, že vďaka propagácii kultúrnych pamiatok prispejú pripravované publikácie k ochrane vzácneho pamiatkového fondu, zdokumentovaniu jeho stavu a príprave a realizácii revitalizácie. A verím, že sa zlepší aj povedomie nás všetkých o potrebe ich ochrany a prinavrátenia života medzi spustnuté múry.

Onedlho sa začína jeseň, ktorá je pre turistiku azda najkrajším obdobím. Tí, ktorí ste si jej neužili dosť v lete, máte ešte dostatok času. A porozprávať sa o tom môžeme napríklad na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, ktorý sa uskutoční v areáli Incheby 6. až 9. novembra. Na záver mi dovoľte, aby som sa vám poďakoval za 2% príspevky z dane, ktoré ste nám poslali. Veľmi sme vďační a opäť sľubujeme, že všetky takto získané prostriedky využijeme na neustále vylepšovanie časopisu. Verím, že aj s vašou pomocou sa nám to podarí!

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk