Dolné Pohronie - príroda

Číslo: 2008/85/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Región Strana: 10
Autor: Daniel Kollár
Autor fotiek: Ján Lacika
Dolné Pohronie leží v juhozápadnej časti Slovenska v bezprostrednej blízkosti Hrona, ktorý preteká naprieč jeho územím od severu na juh. Tento región v minulosti tvoril najjužnejšiu časť Tekovskej stolice a dnes sa takmer úplne prekrýva s okresom Levice. (Z jeho súčasnej rozlohy sme vynechali len juhovýchodnú časť, ktorá v päťdesiatych rokoch 20. storočia patrila do okresu Šahy. Toto územie podrobnejšie spracujeme v niektorom z budúcich čísiel Krás Slovenska, ktoré bude venované Hontu.)

Okres Levice je plošne najväčším okresom Slovenska. Nachádza sa na rozhraní západného a stredného Slovenska a patrí do Nitrianskeho kraja. Na severozápade, západe, juhozápade a juhu susedí s okresmi Nitrianskeho kraja (Zlaté Moravce, Nitra a Nové Zámky), na severe a východe s okresmi Banskobystrického kraja (Žarnovica, Banská Štiavnica a Krupina). Juhovýchodná hranica sa tiahne približne na úrovni Domadíc, Demandíc a Kubáňova, pričom časť tvorí aj štátna hranica s Maďarskom. Takto vymedzený región sa rozprestiera na ploche približne 1 300 km2 a žije v ňom viac ako 100 000 obyvateľov. Hustota zaľudnenia dosahujúca hodnotu 78 obyv./km2 je nižšia ako slovenský priemer (110 obyv./km2). Najväčším mestom dolného Pohronia sú Levice. Okrem nich sa tu nachádzajú ešte dve sídla mestského typu (Tlmače a Želiezovce).

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk