Priemyselné pamiatky na Slovensku

Číslo: 2008/85/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Industriálne dedičstvo Strana: 26
Autor: Katarína Haberlandová
Autor fotiek: Kliment Ondrejka
Historickým medzníkom, od ktorého sa odvíjal rozvoj moderného priemyslu na území Slovenska, boli revolučné roky 1848 a 1849. Ďalším dôležitým momentom sa stal rok 1867, teda rok Rakúsko-uhorského vyrovnania. Napriek tomu, že vznik moderného priemyslu sa datuje až do polovice 19. storočia, na Slovensku jestvuje unikátny príklad, ktorý možno považovať za najrannejší základ neskoršej priemyselnej veľkovýroby. Je ním kremnická mincovňa, podnik, ktorého tradícia sa začala budovať už v 14. storočí. Prechodnou etapou k strojovej priemyselnej výrobe sa stala manufaktúrna výroba. V rámci Slovenska sa jej začiatky datujú do konca 17. storočia, pričom manufaktúrne obdobie predstavuje vývoj po roku 1725 (súkenka v Banskej Bystrici, kartúnka v Šaštíne, manufaktúra v Holíči). Najväčší rozvoj zaznamenali manufaktúry v šesťdesiatych rokoch 18. storočia. V polovici 19. storočia sa začala budovať železničná sieť, čo výrazným spôsobom zlepšilo dopravné podmienky v Uhorsku a uľahčilo aj obchodné styky. Čoskoro sa ukázalo, že mestá, ktoré nie sú prepojené železničnou traťou, upadajú a naopak tie, ktoré sú po železnici bez problémov dostupné, hospodársky prosperujú. Po dobudovaní prvej trate Bratislava – Viedeň v roku 1848 postupne nasledovali ďalšie. Bratislava onedlho získala ešte jedno významné spojenie – s Budapešťou. Neskôr postavený slovenský úsek Košicko-bohumínskej železnice zase pomohol rýchlemu rozvoju Tatier. Vo Vrútkach vznikli veľké železničné dielne a v Spišskej Novej Vsi depo. Celková dĺžka železničných trás na Slovensku dosiahla za obdobie rokov 1840 až 1915 až 3 195 km. V medzivojnovom období začali stavať tzv. Stredoslovenskú transverzálu, ktorá mala zabezpečiť prepojenie západu s východom Československej republiky. S budovaním železničných tratí súvisela aj výstavba staničných budov, strážnych domkov, skladov, rušňových remíz, mostov a tunelov. Najstaršia staničná budova sa nachádza v Bratislave, kde dodnes možno nájsť ešte o niečo staršiu stanicu konskej železnice. Na konštrukčne mimoriadne náročné technické diela je bohatá trať Margecany – Červená Skala, jeden z úsekov spomínanej Stredoslovenskej transverzály. Nezanedbateľný podiel na hospodárskom raste mala okrem železničnej dopravy aj lodná doprava. V roku 1898 položili základy lodeníc v Komárne a v roku 1903 dobudovali podstatnú časť Zimného prístavu v Bratislave.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk