Na čom stoja slovenské hrady (5)

Číslo: 2008/85/9-10 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Hrady a zámky Strana: 54
Autor: Mária Bizubová
Autor fotiek: Ján Lacika
V tomto čísle Krás Slovenska končíme so seriálom článkov približujúcich podložie slovenských hradov. Ako posledné si bližšie všimneme vybrané hrady severovýchodného Slovenska. Hrad Kamenica Kamenický hradný objekt je situovaný na kontakte Spišsko-šarišského medzihoria a pohoria Čergov. Organogénne slienité vápence s čiernymi rohovcami, ružové hľuznaté vápence so skamenelinymi amonitov a krinoidové vápence sú druhohorného jurského a kriedového veku. Patria bradlovému pásmu. Bradlová vyvýšenina, ktorá nesie hradné zrúcaniny, ostro kontrastuje s okolitým reliéfom na menej odolných piesčitých vápencoch a vápnitých pieskovcoch starších treťohôr. Hrad postavili z miestnych hornín.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk