Čo písali Krásy Slovenska v roku 1952

V roku 1952 časopis Krásy Slovenska pokračoval v ustálenej obsahovej a grafickej štruktúre a prezentoval sa tromi dvojčíslami a štyrmi číslami. Prvé dvojčíslo a jedno číslo ešte vyšli z dielne majiteľa a vydavateľa, ktorým bol Slovenský ústredný výbor Sokola, avšak od dvojčísla 4-5 časopis prevzalo Riaditeľstvo pre cestovný ruch pri Povereníctve dopravy. A tak po dvadsiatich rokoch odišiel z redakcie človek, ktorý formoval časopis a jeho obsahovú štruktúru a bol dušou Krás Slovenska – Ľudo Izák. Napísal úvodník pod príznačným názvom Výmena stráže, v ktorom sa vyznal zo vzťahu k časopisu a zaželal veľa zdaru svojim nasledovníkom. V prípade potreby ponúkol pomocnú ruku pri ďalšom napredovaní a rozlúčil sa s čitateľmi. Aj v ďalších číslach bol uvedený ako člen redakčnej rady, avšak vedúcim redakcie sa stal Štefan Badúšek. Časopis pod taktovkou nového vydavateľa zásadne nezmenil vnútornú štruktúru a dizajn, hoci určité zmeny nastali. Okrem novej obálky sa stala pestrejšou aj štruktúra príspevkov. Mnohí čitatelia totiž kritizovali napríklad príliš veľa článkov s horolezeckou a so speleologickou tematikou. Žiadali, aby sa redakcia vo väčšej miere venovala pešej turistike, histórii miest a hradov, kultúre a kultúrno-historickým pamiatkam. Redaktori tieto žiadosti akceptovali a už v tomto ročníku čiastočne zmenili skladbu príspevkov, z ktorej ubudli práve jaskyniarske a horolezecké témy.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk