Kde sa vzali Malé Karpaty

Číslo: 2008/85/11-12 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Pohoria Strana: 14
Autor: Ján Lacika
Autor fotiek: Ján Lacika
Malé Karpaty predstavujú pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy rekreačné a turistické zázemie. Sú miestom pekných túr, osviežujúceho úniku pred letnou páľavou či športového vyžitia. Ktovie, či sa niektorý z turistov zamyslí aj nad tým, kde sa toto pohorie vzalo... Za odpoveďou sa vyberme na túru z bratislavskej Rače do Stupavy. Kým vstúpime do dubového lesa, obzrime si okolitú krajinu a zadívajme sa na juhovýchodné úpätie Malých Karpát. Vidieť, ako zvláštne sa končia malokarpatské doliny, ktoré vyúsťujú pomerne vysoko nad nížinou a sú akoby zavesené. Pod ich ústím sa rozkladá pomerne strmý svah pokrytý vejárom uloženín, ktoré malokarpatské potoky nazbierali v pohorí a vyniesli takpovediac pred jeho prah. Všetky tieto indície napovedajú, že stojíme v blízkosti zlomovej poruchy, ktorá oddeľuje Malé Karpaty a Podunajskú nížinu. Zlomy sú živé a nimi oddelené masy zemskej kôry sú v pohybe. Nížina klesá, ale pohorie tektonicky stúpa. Pohyb je pomalý, avšak neustály, a postupne zväčšuje výškový rozdiel medzi pohorím a nížinou. Občas sa pohybujúce sa tektonické kryhy zadrhnú, aby sa vzápätí rýchlo pohli a spôsobili zemetrasenie. Bratislavčania vedia, že zem sa pod nimi občas zatrasie. V severnej časti Malých Karpát sa dokonca nachádza najseizmickejšia oblasť na Slovensku. Najviac sa to u nás otriasa v okolí Dobrej Vody. Naša túra však vedie na vrchol Malej bane obnaženej malým kameňolomom. Odtiaľto vidieť, že okrajové svahy pohoria klesajú k úpätiu stupňovito. Prečo tu vznikli stupne v podobe sústavy plošín? Tunajší geologický podklad je pomerne monotónny, nachádzame sa v oblasti veľkého žulového masívu, kde sú horniny dosť podobné. Amfibolitová skalka na vrchole Malej bane je skôr výnimkou, je malým ostrovom odolnejšej horniny v „mori“ monotónnej žuly. Z tohto pohľadu nemôžu byť spomínané stupne dôsledkom geologickej pestrosti podložia. Natíska sa iné logické vysvetlenie, pretože horské chrbty sú na juhovýchodnej strane Malých Karpát polámané sústavou zlomov vedúcich paralelne s okrajom pohoria.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk