Míľniky geologických dejín Vysokých Tatier (2)

Číslo: 2008/85/11-12 Diskusia: žiadne komentáre
Rubrika: Pohoria Strana: 70
Autor: Branislav Fričovský
Autor fotiek: Branislav Fričovský
Novodobé a moderné dejiny Dynamický a rozmanitý vývoj vysokotatranskej oblasti nepoľavil ani po presunutí príkrovov. Naopak Keď sa pohybujúce príkrovy upokojili na severnej i južnej strane pohoria, začali sa „novodobé dejiny“ (65,5 – 2,58 MA) vysokotatranského regiónu. Ich prvým znakom bolo vynorenie celého priestoru nad hladinu (65,5 – 40 MA) praoceánu Téthys.[1] Následná erózia bola taká silná, že na mnohých miestach vyzdvihnutého územia úplne odstránila sedimenty presunutých druhohorných hornín (tvoriacich akýsi obal) až po najstaršie metamorfované horniny či žuly. Tento obal zachovalo zvetrávanie len po stranách elevácie, čím pramasív získal typickú priestorovú stavbu jadrového pohoria (obr. 1). Odstraňovanie obalových útvarov ukončil opätovný prienik mora v paleogéne (40 – 23,03 MA) zo severu a ponorenie územia pod hladinu. Pobyt „pod vodou“ bol pre celú vysokotatranskú krajinu doteraz posledný. Počas neho dostali príležitosť sedimentovať napríklad zlepence či časté pieskovce a ílovce tvoriace flyšové súvrstvia (obr. 2), ktoré geológovia označujú ako horniny vnútrokarpatského paleogénu. Život regiónu pod morom sprevádzala neustála tektonická aktivita, s ktorou súvisí tvorba menších poklesových a prešmykových zlomov, či celých systémov, akým je aj podtatranský zlom lemujúci južné úpätie Vysokých Tatier (obr. 3). Ústup mora (33,9 – 23,03 MA) uľahčil definitívne vynorenie priestoru nad hladinu (23,03MA).] Najintenzívnejší zdvih sa udial v miocéne (11,6 – 8,05 MA), keď sa krajina rozčlenila na zdvihový celok Tatier a poklesové celky liptovsko-popradskú kotlinu a Podtatranskú brázdu (obr. 4). Dvíhanie prinieslo odnos paleogénnych hornín z elevovaných častí a ich zotrvanie a hromadenie v klesajúcich častiach. Tektonická činnosť a klimatické zmeny postupne pohoriu dodali takmer dnešnú podobu. Možno povedať, že na tomto mieste a v tomto čase sa zrodili Vysoké Tatry.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk