Kysuce-Čriepky z histórie

Prví obyvatelia Kysúc
Osídlenie Kysúc sa začalo už v predhistorickom období, o čom svedčí napríklad nález pazúrikového úštepu z Ochodnice, ktorý pochádza zo staršej kamennej doby. Obdobie mladšej kamennej doby je takisto doložené nálezmi viacerých kamenných nástrojov a keramiky. O súvislejšom osídlení dolných Kysúc možno hovoriť od mladšej bronzovej doby, keď na toto územie prenikol ľud lužickej kultúry. Našli sa tu napríklad žiarové hroby z tohto obdobia, pričom osídlenie ľudu tejto kultúry tu pokračovalo aj v staršej železnej dobe. Na prelome letopočtov sa tu usídlil ľud púchovskej kultúry. Mnohé stopy osídlenia pokračujú až do staroslovanských čias. Od polovice 13. storočia osídlenie a historický vývoj Kysúc dokladajú písomné pramene.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Na Marhát Daniel Kollár

S mapami po Slovensku Daniel Kollár

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk